Kto je zodpovedný za padajúci sneh a ľad zo striech budov

Zimnú údržbu a s tým spätú problematiku bezpečnosti na chodníkoch má vďaka novele zákona na starosti samospráva alebo jej zmluvný partner. Kto je zodpovedný za sneh padajúci zo striech budov? Prečítajte si v komentári Viktora Mydla.

Počas zimných mesiacov sa každý z nás stretáva s nebezpečenstvami na cestách či verejných priestranstvách. Takzvaná chodníková novela, ktorá preniesla zodpovednosť za udržiavanie chodníkov naspäť na mesto spôsobuje nemalé problémy každej samospráve. Mnohé samosprávy ostali nepripravené na váhu zodpovednosti, ktorú im novela zákona priniesla. Len v Ružomberku sa samospráva musí popasovať s 300% navýšením zodpovednosti v oblasti správcovstva chodníkov a komunikácii. Také zvýšenie by malo ísť ruka v ruke so zväčšením počtu techniky, vravia odborníci. V praxi sa však naskytá otázka, odkiaľ na to vezmú potrebné financovanie. Chodníková novela ukladá povinnosť samospráve udržiavať chodníky a komunikácie bezpečné a priechodné. Nehovorí však o snehu či ľade, ktorý nás môže ohroziť pádom zo strechy budovy. Táto zodpovednosť ostáva “na triku” majiteľov. Tu však musíme rozlíšiť dva typy – vlastníkov rodinných domov a vlastníkov bytov v bytových domoch.

Jednoduchšiu situáciu majú majitelia rodinných domov. Za sneh či ľad, ktorý sa v zimných mesiacoch udržuje na strechách domov je zodpovedný vlastník. Tomu zákon káže zabezpečiť ho tak, aby (ani pádom) neohrozoval chodcov, ktorí sa pohybujú v blízkosti budovy. Vzhľadom na to, že rodinné domy spravidla vlastní jedna rodina, je tak za bezpečnosť zodpovedná úzka skupina ľudí – prevažne členov jednej rodiny.

O čosi zložitejšie to je v bytových domoch. V prípade bytového domu, ktorý má viacerých vlastníkov, výkon správy nad nehnuteľnosťou vykonáva správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Správca budovy by tak mal zabezpečiť, aby verejnosť nebola ohrozená.   Za odstránenie cencúľov a snehu pod balkónmi a betónovými panelmi bytoviek sú zodpovední majitelia bytov. V prípade, že nie je určená osoba zodpovedná za údržbu, vlastníci by sa mali dohodnúť a určiť si niekoho. Dobrou praxou je taktiež umiestniť oznam, ktorý neustále upozorňuje okoloidúcich na možné nebezpečenstvo.

Dôležité je si uvedomiť, že zodpovednosť za stav domu či bytovky nekončí jarou a rozplynutím posledného snehu. Vlastníci musia neustále udržiavať bytovku v stave, ktorý neohrozuje jej obyvateľov či verejnosť. Zároveň tento stav musia aj priebežne kontrolovať.

V prípade, že dôjde k zraneniu, môže vlastník stratiť niekoľko tisíc eur. Také bývajú kompenzácie za zranenie, bolesť, náhrady škody, náhrady strateného príjmu či náhrady poškodených vecí.

Najlepšou zbraňou proti zraneniam je v tomto prípade zodpovednosť vlastníka, prevencia a neustála starostlivosť.

Hovorca mesta Ružomberok