Blog

ŠTUDENTI ŠTATISTICI

Besedy na slovenských televíznych obrazovkách bývajú v čase pandémie Covidu 19 dosť napäté. Účinkujúce osoby z dvoch  proti sebe stojacich politických strán sa často napádajú a obviňujú jeden druhého, že v boji proti pandémii urobili málo.

Blog

K A P I T U L Á C I A ?!

Slovo – hodiace sa skôr do slovníka vojenských generálov. Legendárny Ján Žižka z Trocnova ním nebol, a tak jeho citát na „na množství nehleďte „ vyzýva generálov nevyvesovať vopred bielu zástavu a vzdávať sa polomŕtvemu pavúkovi. No vyčkávať až pavúk vyschne sa dá ešte celé desaťročia.

Blog

Deväť púmp a auparkový lesopark

Na území mesta turizmu je ich skutočne deväť. Tri posledné vyrástli v Ružomberku rýchlejšie, než zamýšľaný Aupark, ktorý vraj do značnej miery pochovala celosvetová finančná kríza na konci prvého desaťročia tretieho milénia a nerozhodnosť miestnych mestských zastupiteľov rozhodnúť.

Blog

Malé matiné fotografov RK 1924

Bolo zvolané na podnet čelných predstaviteľov Fotoklubu RK 1924 v spomienke na Františka
Šlachtu. Vo svojom druhom stánku pri Mestskom úrade, kde sa schádza prelistovalo 30.júla t.r.
publikáciu RUŽOMBEROK vydanú v roku 1969.

Blog

Bližšie k systému trvalo udržateľnej budúcnosti

Možnože takýto nadpis čitateľovi nič nehovorí. Je však prianím spoločnosti MONDI SCP realizovať v jeho výrobnom areáli fluidný kotol s výkonom 140t/h a pokračovať v znižovaní emisií a odpadov. Práve jeho inštaláciou priblíženia sa k systému trvalo udržateľnej budúcnosti, čo v meste a jeho