Hájnik (vľavo) na vyobrazení Petra Michala Bohúňa z polovice 19. storočia. Foto: archív Liptovského múzea.