Konzervátor pri čistení bronzovej nádoby z mladšej doby bronzovej, nálezisko Rohačka. Foto: archív Liptovského múzea