Vizualizácia moderných priestorov, ktoré plánuje Liptovské múzeum. Foto: archív Liptovského múzea