Kurátor pre prírodne vedy – Pavol Hriadel prednášal o lovení rysov na Liptove pod prachom času. Foto: Diana Dereninová