Mesto chce požiadať o grant na športový areál na Klačne

Nedávno predstavená urbanistická štúdia športovo-oddychového areálu na Klačne sa bude meniť. Vedenie mesta sa rozhodlo požiadať o nenávratný finančný príspevok z výzvy Fondu na podporu športu.

Meniť sa budú aj jednotlivé parametre budúceho areálu. Radnica pôvodne žiadala aj o finančný príspevok pre rekonštrukciu interiéru športovej haly T-18, návrh však napokon stiahla.

Len pred mesiacom som písal vo svojom blogu o definitívnej podobe budúceho športovo-oddychového areálu na Klačne. Pôvodný plán bol už aj odsúhlasený všetkými poslancami za Klačno a mali sa postupne hľadať financie na jeho stavbu. Dnes sa situácia zmenila a radnica chce požiadať o finančný príspevok z Fondu na podporu športu vo výške 50% z celkovej investície. Tá by po úprave mala činiť približne 465 000 eur s DPH. Ak mesto žiadosť podá a bude úspešné, z fondu tak dostane maximálne 232 000 eur. Voči pôvodnému zámeru sa v budúcom projekte menili parametre atletickej dráhy a atletickej rovinky a posúvala sa aj plánovaná in-line dráha.

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

Nový projekt už na prvý pohľad vytvára lepšie predpoklady pre multifunkčné využitie celého areálu. Okrem futbalového ihriska v rozmeroch 70 x 40m sa vybuduje atletická dráha podľa noriem IAAF, ktorá by po kolaudácii mala dostať aj certifikát potrebný pre organizovanie regulérnych žiackych atletických súťaží. Zmenami prešla aj takzvaná atletická rovinka slúžiaca na šprintérske súťaže, či skok do diaľky. Celý areál by mala obkolesovať in-line dráha, ktorá sa voči pôvodnému zámeru takisto zväčšila. Integrálnou súčasťou celého priestoru by mala byť aj náležitá infraštruktúra v podobe sociálnych zariadení, obslužných komunikácii, menšieho parkoviska, workoutového ihriska či plota za bránami futbalového ihriska. Veľmi dôležitým faktorom bude aj vybudovanie oporného múru od Žilinskej cesty. Je veľmi pravdepodobné, že celý areál sa aj po prípadnom získaní nenávratného finančného príspevku bude realizovať v jednotlivých etapách. V tej prvej by mohlo vzniknúť futbalové ihrisko s oplotením a atletická dráha s atletickou rovinkou. Všetko bude záležať od finančných možností, ktoré sa podarí pre projekt zaobstarať.

Priestor, kde by mal vyrásť športovo-oddychový areál. Foto: Google maps

Na to aby bola radnica úspešná musí stihnúť vypracovať žiadosť do 31.marca, čo je síce zvládnuteľný no veľmi šibeničný termín. Aj v prípade úspešnej žiadosti však radnica vylučuje, že by sa so stavbou začalo už v tomto roku. Realizácia by mala začať najskôr v roku 2022 a v prípade etapizovania prác pokračovať kontinuálne v nasledujúcich rokoch, avšak akýkoľvek termín realizácie a následného dokončenia sa bude odvíjať od úspechu zmienenej žiadosti. Podľa slov spravodajcu tohoto návrhu, Ing. Michala Praženicu bude areál v budúcnosti otvorený pre verejnosť a budú ho tak môcť využívať nielen športové kluby a školské či voľnočasové zariadenia, ale aj široká verejnosť. Inšpiráciu hľadali v už jestvujúcich atletických štadiónoch v Bratislave, kde sú tieto areály udržiavané, spravované a zároveň otvorené pre verejnosť.

Som však veľmi rád, že mesto sa rozhýbalo vo veci grantových a dotačných schém a môžem tak čiastočne vziať späť svoju kritiku z uplynulého blogu o nezáujme financovania tejto investície z externých zdrojov. Pre sídlisko Klačno, ale aj celé mesto Ružomberok je veľmi dôležité aby mesto bolo vo svojej žiadosti úspešné a posunulo sa bližšie k úspešnej realizácii dlhoočakávaného projektu športovo-oddychového areálu.

Autori urbanistickej štúdie: rmk architekti

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.