Mesto dostalo dotáciu na dopravné ihrisko

Mesto získalo dotáciu vo výške 4307 eur od ministerstva školstva na inovovanie detského dopravného ihriska. Z týchto prostriedkov nakúpia nové bicykle a obnovia vodorovné dopravné značenie. Informovala mestská polícia.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.