Mesto dostalo dotáciu na dopravné ihrisko

Mesto získalo dotáciu vo výške 4307 eur od ministerstva školstva na inovovanie detského dopravného ihriska. Z týchto prostriedkov nakúpia nové bicykle a obnovia vodorovné dopravné značenie. Informovala mestská polícia.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.