Mesto opraví ikonické objekty vo Vlkolínci

Z grantov s rozpočtom 25-tisíc eur v tomto roku opraví zvonicu, obnoví zrubové objekty a pripraví realizačný plán.

Mesto Ružomberok z grantov Ministerstva kultúry – dotačného programu 1 Obnovme si svoj dom v tomto roku opraví zvonicu, obnoví zrubové objekty a pripraví realizačný plán. Tri projekty s rozpočtom 25-tisíc eur tak svojimi aktivitami prispejú k dlhodobej snahe mesta, ostatných zainteresovaných subjektov i samotných obyvateľov Vlkolínca o zachovanie, podporu a ďalší rozvoj tejto jedinečnej lokality svetového kultúrneho dedičstva.

„Drevená zvonica, zapísaná ako objekt do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO je pre pamiatkovú rezerváciu Vlkolínec ikonickou stavbou. Jej zlý technický stav a náklon na severnú stranu spôsobili najmä odhnité spodné trámy a stĺpy,” povedal referent grantov Mesta Ružomberok Miroslav Žabenský.

Revitalizácia a rekonštrukcia drevenej zvonice

Práve revitalizácia a rekonštrukcia tohto objektu bude obsahom projektu realizovaného na jeseň 2022. „Získané finančné prostriedky v sume 11 500 eur poslúžia na zaúpenie stavebného materiálu, obnovu zvislých a vodorovných konštrukcií, strechy i na obnovu vonkajších spevnených plôch. Práce budú realizovať kvalifikovaní odborníci pod dohľadom pracovníkov pamiatkového ústavu,” dodal Žabenský.

Zruční tesári, odborníci na objekty ľudovej architektúry i miestni obyvatelia sa stretnú v mesiaci september na ďalšom ročníku Workshopu Vlkolínec. Náplňou ich tvorivého stretnutia, podporeného Ministerstvom kultúry sumou 5 000 eur, bude nielen oprava a obnova zrubových objektov v pamiatkovej rezervácii a v jej ochrannom pásme, ale i zácvik a inštruktáž domácich obyvateľov v oblasti obnovy zrubových objektov ľudovej architektúry prostredníctvom kvalifikovaných lektorov.

Realizačný plán určí konkrétne kroky a aktivity

Cieľom posledného projektu je vypracovať reálne a konkrétne kroky a aktivity na implementáciou opatrení manažment plánu 2022 – 2031 pre Vlkolínec. Mesto Ružomberok v spolupráci s partnermi, externými a miestnymi expertami a za účasti verejnosti pripraví memorandum o vzájomnej spolupráci, vypracuje realizačný plán konkrétnych urgentných oparení pre Vlkolínec a pripraví i praktickú príručku manažmentu lokality svetového dedičstva UNESCO.

„Hlavnými zámermi i víziou pre budúcnosť Vlkolínca bude zachovanie jeho jedinečnej autenticity a hodnoty, vytáranie podmienok pre jeho udržateľnosť ako živého obytného priestoru, zabezpečovanie a rozširovanie infraštruktúrnych služieb potrebných pre obyvateľov i návštevníkov, zodpovedné spravovanie lokality spolu s okolitou krajinou či spolupráca a zapojenie všetkých relevantných subjektov i obyvateľov,“ uvádza sa v tlačovej správe, ktorú poskytol Viktor Mydlo, hovorca mesta Ružomberok.

Zdroj: Mesto Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.