Miloslav Čurilla: Vnímame spoločenskú objednávku a hlásime sa k tomu, že musíme byť lepší

Radnica by na základe podpísaného Memoranda o spolupráci s Mondi SCP mala čerpať výhody v celkovom objeme takmer 1,2 milióna eur.

Za priority aktuálne už sedemnásteho memoranda si obe zmluvné strany určili životné prostredie, zdravie, vzdelávanie, šport, sociálnu oblasť a kultúru.

Nechceme situácie, kedy náš občania nemajú radi

„Životné prostredie je stále naša priorita, ale nejde tu len o peniaze, ktoré distribuujeme v memorande. Dôležité sú tiež aktivity, ktoré si spoločnosť stanovila sama pre seba a bude ich plniť. Sme si vedomí, že sme priemyselný podnik a niekedy obťažujeme občanov. Preto sa budeme snažiť eliminovať tie momenty, kedy nás občania nemajú radi na minimum. Najlepšie na nulu. Vnímame celospoločenskú objednávku, hlásime sa k tomu a vravíme áno, musíme byť lepší,“ povedal pri príležitosti podpísania memoranda počas aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva predseda predstavenstva Mondi SCP Miloslav Čurilla.

Michal Lázár a Miloslav Čurilla podpisujú memorandum. Foto – Ľubomír Čech.

V Mondi hovoria nahlas o zlepšení monitorovania imisnej situácie, zlepšení funkčnosti systému na zachytávanie a zneškodňovanie zapáchajúcich látok a zvýšení jeho prevádzkyschopnosti.

„Aby sa nestávali nepredvídané situácie, ktoré potom znepríjemňujú život občanom a, samozrejme, aj nám,“ doplnil Čurilla.

Uviedol tiež, že nie je možné brať na zodpovednosť len Mondi. Zdôrazňoval vplyv dopravy, lokálnych kúrenísk a zimné rozptylové podmienky.

Aj preto chce v oblasti životného prostredia Mondi spustiť pilotný projekt alternatívneho spôsobu vykurovania v domácnostiach, čo je fond na výmenu zastaraných vykurovacích zariadení.

Zaväzuje sa tiež k modernizácii imisných meracích staníc, čisteniu mestských komunikácií, podpore environmentálnych projektov v regióne i zasadeniu sa za urýchlené dobudovanie diaľnice a rýchlostnej cesty R1. Pre životné prostredie spoločnosť vyčlenila v rámci memoranda 90-tisíc eur.

Najviac peňazí ako dotácia na cenu tepla

Až pol milióna eur z celkového balíka je vyčlenených na cenu tepla pre Ružomberok. Podľa Mondi SCP náklady na jeho výrobu stúpli, ale cenu a dodávky pre mesto garantujú aj pre rok 2019, vrátane celozávodnej dovolenky v septembri.

Podpora športu predstavuje druhú najvyššiu položku – 381-tisíc eur.

„Samozrejme, to, čo je napísané v memorande, je len jedna časť. Ja neviem odhadnúť, či to je len 20 percent alebo menej, ale my dnes podporujeme mesto obrovskými peniazmi aj nad rámec memoranda. Nie je to len basketbal, futbal, lyžovanie, ale sú to aj občianske združenia, kultúra, dôchodcovia a mnohé ďalšie aktivity,“ povedal pri podpise memoranda spolumajiteľ fabriky Milan Fiľo zo spoločnosti Eco-Investment.

ÚVN, zamestnanci a vzdelávanie

Igor Čombor a Bernhard Peschek pri podpise memoranda. Foto – Ľubomír Čech.

Na aktivity spojené s odmeňovaním svojich zamestnancov a dôchodcov v regióne spoločnosť v rámci memoranda vyčlenila 99-tisíc eur.

Ďalších 50-tisíc eur pôjde do ÚVN Ružomberok, 43-tisíc eur do kultúry a 32-tisíc eur na podporu základného a stredného školstva.

„Verím, že každý občan tam nájde svoje miesto na zlepšenie života v komunite, čomu chceme takouto cestou pomôcť,“ povedal pri príležitosti podpísania memoranda počas aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva predseda predstavenstva Mondi SCP Miloslav Čurilla.

„Sme spokojní, ak naši zákazníci kupujú náš tovar a my môžeme takéto memorandum podpísať. A poďakovať treba aj akcionárom, ako je pán Fiľo, že to nad rámec svojich povinností umožňujú,“ zdôraznil, že memorandu predchádza nutnosť úspešného ekonomického výsledku spoločnosti jej prezident Bernhard Peschek.

Práve od ekonomického výsledku závisí podľa Milana Čurillu aj to, či sa bude memorandum v budúcnosti niekedy zvyšovať.

„Sú tu rozvojové možnosti do budúcnosti. Rozvíja sa fabrika, zväčšuje sa jej veľkosť a sila, tak aj tá sponzorská činnosť bude logicky mohutnieť. Mesto to môže využiť ešte viacej ako doteraz pre svoju potrebu,“ myslí si primátor Igor Čombor.

Lekárska štúdia o zdravotnom stave obyvateľstva

Aj on akcentoval, že ďaleko viac peňazí získava mesto prostredníctvom podpory, ktorá v memorande nie je zachytená.

„Viete dobre, že len futbal stojí okolo troch miliónov eur ročne. Basketbal dnes stojí okolo 700-800 tisíc ročne. Bez prispenia týchto sponzorov by nemohli takéto úspešné celky u nás existovať. Je to aj v oblastiach podpory dôchodcov, rôznej kultúrnej úrovne, rôznych celoslovenských programov, podpora nemocnice. Mimo memoranda ide od Milana Fiľa a Eco-Investmentu ešte viac peňazí,“ vyratúval primátor podporu pre mesto.

„Je to známka toho, že vzťahy medzi mestom a fabrikou sú na takej úrovni, že obyvatelia majú zo spolupráce prospech. Mondi sa chce podieľať na kvalite prostredia v meste a priorita je životné prostredie,“ dodal Čombor.

Milan Fiľo pri podpise do pamätnej knihy mesta. Foto – Ľubomír Čech.

Primátor chce prostredníctvom Hlavného hygienika SR zabezpečiť štúdiu zdravotného stavu obyvateľov mesta.

„Aký má vývoj a čo ovplyvňuje zmenu zdravotného stavu obyvateľstva od dospelých až po deti za posledných desať rokov. Za tým je aj logistické zabezpečenie v podobe financovania. To sa očakáva od Mondi, ale nerieši to memorandum,“ hovoril pri podpise primátor.

Sólo zatiaľ bez investície

Milana Fiľo sa stručne vyjadril aj k plánom so Sólom. Aktuálne tu prebieha čulý ruch, keď boli zdemolované ďalšie stavby a v areáli vzniká sklad drevnej guľatiny.

„Sólo je súčasťou Ružomberka a bez spolupráce s radnicou a občanmi nebudeme toto územie riešiť,“ odpovedal všeobecne Milan Fiľo.

 

Memorandum o spolupráci medzi mestom Ružomberok a Mondi SCP, a. s. na rok 2019

Dodávky tepla pre mesto 500 000 eur

Šport 381 000 eur

Zamestnanci a dôchodcovia 99 000 eur

Životné prostredie  90 000 eur

Podpora ÚVN Ružomberok 50 000 eur

Kultúra 43 000 eur

Vzdelávanie 32 000 eur

Spolu 1 195 000 eur

Titulná fotografia: Zľava viceprimátor Michal Lázár, primátor Igor Čombor, predseda predstavenstva Mondi SCP Miloslav Čurilla a prezident spoločnosti Mondi SCP Bernhard Peschek po podpise memoranda. Foto – Ľubomír Čech.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.