Návrat detí do škôl. Ako zvládli opätovné prezenčné vyučovanie

Niektorí žiaci sa na návrat do škôl tešili
Od pondelka 10. januára nastúpili žiaci do škôl podľa platného školského semaforu. Po predĺžených zimných prázdninách sa prezenčné vyučovanie začalo v plánovanom termíne. Zisťovali sme u riaditeľov štyroch školských zariadení v Ružomberku a okolí.

Priaznivejšia epidemiologická situácia dovolila otvoriť materské, základné, ale aj stredné školy hneď po skončení zimných prázdnin. Riaditelia základných a stredných škôl v Ružomberku nás informovali, že prvý týždeň po vianočných prázdninách prebiehal všade bez problémov.

,,Žiaci zvládli povianočný návrat do školy celkom dobre, o čom svedčila uplynulý týždeň iba veľmi minimálna absencia žiakov v škole,“ odpovedala Marta Nechalová, riaditeľka Základnej školy (ZŠ) Sládkovičova v Ružomberku.

Deti sa vrátili do škôl s nadšením

Aj na Základnej škole s materskou školou (MŠ) v Liptovských Revúcach fungovalo všetko bez problémov. Viaceré deti sa do školy tešili, rozprávali len o zážitkoch z prázdnin. ,,Prvý deň sa komunikovalo len o prázdninách. Každý sa mal s čím chváliť. U malých to boli na začiatku darčeky a potom už rezonovali zážitky, hlavne z prechádzok do prírody,“ konštatovala riaditeľka Dana Fričová.

Na stredných školách bola situácia rovnaká. Gymnázium v Ružomberku nehlásilo žiadne prípady prerušenia prezenčnej výučby či prípady zvýšenej chorobnosti. ,,Na vyučovanie nastúpili všetky triedy a počas týždňa nedošlo k prerušeniu prezenčnej výuky v žiadnej triede. Takisto nám neboli hlásené prípady zvýšenej chorobnosti a ani iných problémov súvisiacich s opätovným návratom do školy,“ uviedla riaditeľka Iveta Kmeťová.

Okrem príprav pred samotným návratom do škôl sa vyučujúci snažili nestresovať žiakov veľkými písomkami či skúšaním. ,,Hlavne sme sa snažili o to, aby v prvom týždni nezačali všetci písomkami a skúšaním. Na škole máme systém, vďaka ktorému sa vyučujúci navzájom informujú o plánovaných veľkých skúšaniach a pri plánovaní písomiek sa vyučujúci snažia nájsť najvhodnejší termín tým, že sa s triedou dohodnú,“ dodala Kmeťová.

Dúfajú, že vyučovanie bude naďalej prebiehať prezenčne 

Na všetkých školách sa učí podľa školského semaforu. V praxi to znamená, že pokiaľ sa v triede nevyskytne žiak pozitívne testovaný na Covid-19, trieda sa učí prezenčne podľa platného rozvrhu. V prípade pozitívneho žiaka, trieda prechádza na dištančné vyučovanie a situáciu školy ďalej riešia podľa počtu žiakov, ktorí majú výnimku z karantény. Žiaci sú pravidelne testovaní. Pri vstupe do školy si dezinfikujú ruky a dostávajú nové čisté rúška. Na chodbách sa triedy nepremiešavajú.

Zatiaľ sa vo všetkých školách vyučuje prezenčne, z čoho majú radosť viacerí vyučujúci či rodičia. ,,V škole prebieha v plnom počte prezenčná výučba pred uzatvorením prvého polroku. Musím skonštatovať, že až veľmi aktívna zo strany žiakov. Čo nás, samozrejme, teší,“ informovala riaditeľka ZŠ s MŠ v Liptovských Revúcach.

Dôležité je to najmä pre deti s mentálnym postihnutím, ktoré navštevujú špeciálne základné školy. Tie nemajú možnosť učiť sa inak. ,,Online (dištančná) forma vzdelávania je pre našich žiakov s mentálnym postihnutím bezpredmetná. Preto vždy prebiehalo, prebieha a bude prebiehať vyučovanie na špeciálnej škole prezenčnou formou,“ konštatovala Veronika Pelcová, zástupkyňa riaditeľky Špeciálnej základnej školy Malé Tatry v Ružomberku.

Vybavení sú technikou a pripravení učiť aj online

Žiakom, vyučujúcim, ale aj rodičom neostávalo nič iné, iba si zvyknúť na techniku a zvládnuť vyučovanie cez počítač. ,,Dištančné vyučovanie sme si pokryli digitálno-technickým vybavením ďalších pedagógov, ako aj zabezpečením kvalitnejšieho pripojenia na internetovú sieť,“ prezradila M. Nechalová, riaditeľka ZŠ Sládkovičova.

,,My (žiaci i zamestnanci) sme  pripravení jeden deň učiť prezenčne a na druhý učiť online cez platformu MS Teams. Schválne píšem online, lebo dištančne u nás znamená učiť cez školský systém Edupage zadaním úloh. Tak sa u nás učí len výnimočne a u žiakov, jednotlivcov, ktorí sú v rodinnej karanténe,“ vysvetlila D. Fričová.

Dištančná výučba sa podpísala na psychike žiakov

Téma psychického zdravia detí sa otvárala mnohokrát, no nepríjemné dopady pandémie a neustáleho zatvárania škôl sa odrazili aj na psychike žiakov. Potvrdila nám to taktiež riaditeľka ružomberského gymnázia. ,,Podľa môjho názoru je ale veľmi dôležité zachovať prezenčné vyučovanie, pokiaľ to situácia dovolí. Už teraz vidíme ako neblaho sa podpísali týždne a mesiace dištančnej výuky na žiakoch. A to nemám na mysli len učivo, lebo z tejto stránky si žiaci i učitelia už systém vytvorili a zvykli si naň.“

Podľa I. Kmeťovej sa skôr ukazujú iné nepríjemné dopady, napríklad na psychickú pohodu, sociálne kontakty, komunikačné zručnosti, nadväzovanie kontaktov a pod. „Pevne dúfam a verím, že situácia ohľadom Covidu sa v tomto roku začne zlepšovať, a že to najhoršie máme za sebou. Všetci si asi želáme návrat do toho klasického bežného školského života.“

Nakúpili ďalšie ochranné prostriedky

Všetky vybrané školy nám potvrdili, že sa na prípadnú ďalšiu vlnu epidémie ochorenia Covid-19 pripravili a zabezpečili antigénové testy pre žiakov aj pre zamestnancov, zvýšili nákup rúšok, respirátorov a dezinfekčných prostriedkov na ruky, povrchy a plochy. Niektoré školy dokonca nakúpili germicídne žiariče, ktoré čistia vzduch za dodržania všetkých bezpečnostných zásad.

Tvrdia, že sa im osvedčil zaužívaný postup opatrení z jesene, a tak veria, že zvládnu aj ďalšie vlny. Nikto nevie, čo nás čaká, no všetci dúfajú, že spoločne zvládneme aj nasledujúcu vlnu. ,,Všetci tak trochu čakáme, čo bude. Treba dodržiavať opatrenia, ktoré už máme zabehnuté, nechceme nič podceňovať,“ dodala Kmeťová.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Mám vyštudovanú masmediálnu komunikáciu. Počas školy som pôsobila ako moderátorka v lokálnom rádiu, kde som mala svoju reláciu. Okrem rozprávania do mikrofónu a písania príbehov, rada pomáham aj "handmade" výrobcom so sociálnymi sieťami a prezentáciou na internete. V RK Magazíne pracujem ako redaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk. Milujem dobrodružné cestovanie, prechádzky v prírode, varenie a dobrú knihu pri káve.