Rusisti Slovenska sa radi schádzajú v Ružomberku

Potvrdili to dva posledné dni 22. a 23. novembra 2018. Fórum v Hoteli Kultúra si vytýčil jasné ciele do budúcnosti výučby ruského jazyka (žiadne žabomyšie vojny medzi rusistami, ruské slovo a ruská kultúra je veľká, hľadajme v nej vyšší princíp).

Už  samotná pozvánka na toto podujatie naznačila v názvoch a  programe o čom sa bude v Ružomberku hovoriť .Veď viackrát sa tu už stretli tí, ktorým záleží na ruskom jazyku, jeho výučbe, kulturologickom aspekte  pod vedením prezidentky Asociácie rusistov Slovenska Evy Kollárovej. Tak ako vlani, keď podujatie otváral dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity Peter Krška, tak vo štvrtok 22. novembra to bola profesorka Aurélia Plávková.

Zoznam tém, učiteľov a profesorov a samotný program azbukou vytlačeného textu s  mottom napísanom po slovensky „ Ukáž mi hrdinov, ku ktorým vzhliadajú mladí ľudia tvojej krajiny, a ja ti poviem, aká budúcnosť tvoju krajinu čaká „ že pôjde o udalosť, kde prehovoria okrem profesorov ruského jazyka aj osoby z diplomatického prostredia. Pochopiteľne na tomto fóre kde prednášajúci  hovoria spisovnou plynulou ruštinou (výnimočné sú len malé prerušenia v slovenčine ak ide o  porovnávanie a výklad niektorých závažnejších tém pre lepšie pochopenie) museli zarezonovať aj témy týkajúce sa súčasného stavu  spoločensko – politického kontextu postavenia ruského jazyka vo svete. Už vlani bolo oznámené, že na internete je so svojimi 6,3 percentami druhým jazykom po angličtine. Rovnako i samotný jeho stav kultúry v ruských školách a pedagogických univerzitách. Okrem známych nestorov  zo Slovenska udržiavajúcich tento jazyk na žiadúcej úrovni na základných, stredných školách, bilingválnych gymnáziách a univerzitách ( prof. E. Kollárová , A. Koroľová, M. Kazík, M. Barčáková. M. Bujňák M. Jančíková a ďalších ) sa dal počuť aj M. Bondar – vedúci predstaviteľ humanitárnej misie RF na Balkáne. M. Fričovi pôsobiacom v NR SR sa nepodarilo na podujatie dôjsť. (vlani v apríli bol na ňom prítomný aj bývalý minister školstva SR Milan Ftáčnik )

K panelovým diskusiám a k ich obsahom tém sa vždy vyjadrujú odborníci . Čítať alebo dostať sa k udalostiam Asociácie Rusistov Slovenska (ARS) z posledných dvoch pracovných ružomberských dní týždňa 47/2018 je teda vecou Rusistov samých ako ich dokážu preniesť i do výučby na základných školách. Vydané a spracované témy by sa teda mali nájsť na príslušných fakultách a jazykových vedeckých inštitúciách. V niektorých témach sa pristúpilo s najvyššou mierou otvorenosti aj v politickom kontexte a smerovaní jazyka a jeho vyjadrovaní sa na verejnosti či v písomnom prejave  ( tak ako sa to v súčasnom Rusku  medzi občanmi hovorí a počúva ).

Stačí len pár (aj vtipných spojení) napr. v súvislosti s posledným generálnym tajomníkom ÚV KSSZ  Gorbačovom – namiesto generálnyj sekretár –„ mineralnyj sekretar „( zavádzajúci tzv.suchý zákon bojujúci proti zvýšenému alkoholizmu ); reality kde prednášajúci na fóre ARS porovnáva navrátenie Krymu Rusku s Kulikovskou vojnou -bitkou.  (pripomenutie autora tejto myšlienky odvolávajúceho sa na dokumentárny film amerického režiséra Olivera Stona v súkromnej slovenskej televízii Prima, kde USA a jej CIA napadajú ruský polostrov Krym ); Tretí Rím je Moskva ( vzkriesenie symbolov ruskej ortodoxnej politiky , Sergej Chelemendik ) ; či Kosovo, ktoré sa stalo druhou najväčšou vojenskou základňou USA v Európe .

Zaujímavým konštatovaním je i neznalosť ruských pomerov, tiež jeden z faktorov chápania súčasného  Ruska a jeho spoločnosti. Nutné je i vypracovanie tzv. zdravého kritického myslenia u stredoškolských učiteľov (podľa videnia západného sveta). Prednášajúci sa vracia aj k cudzím slovám zasahujúcich ruštinu napríklad  v slove „respublika“ . Anexia s koncovkou ksia, pripomína Rusom princéznu Akvinsiu (Anastasiu Nikolajevnu Romanovovú ), od ktorej vraj prichádza vojna .( a tá býva často aj pre anexiu)

Ruská profesorka J. Markovová z Moskvy ,ktorá často navštevuje podujatia ARS sa zmienila o gramatike, nových slovách v rámci antoným a synoným, rozoberala jazykové dôsledky neorganizovanej lexiky najmä v oblasti ruských slovies.

Publikum Fóra Rusistov sa dozvedelo i o významnejších akciách Rusistov organizovaných z bieloruského Minska, o organizovaných medzinárodných olympiádach ruského jazyka,  kde súčasný ruský prezident V.Putin ich zabezpečuje pre svojich a aj neruských účastníkov plnou úhradou ich nákladov na ubytovanie a stravu v sankt petersburských hoteloch. Konania jazykových olympiád a všetko s nimi spojené je zabudované do štátneho rozpočtu Ruskej federácie. Slovákom známy športový komentátor a moderátor spoločensko-kultúrnych podujatí Marcel Merčiak je účastníkom poroty každoročného lučeneckého Puškinovho pamätníka.

Tohtoročné Fórum ARS sa rovnako ako to vlaňajšie konalo v Ružomberku pod patronátom Ministerstva školského vzdelávania, vedy a športu Slovenskej republiky.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.