Nový dopravca v meste

Víťazom verejného obstarávania MHD sa napokon stala bratislavská firma Blaguss Slovakia, ktorá bude zabezpečovať autobusovú dopravu na najbližších desať rokov. Súčasná spoločnosť Arriva Liorbus žiadala za tarifný kilometer 2,545 eur, kým Blaguss Slovakia 1,67 eur.