Počet zamestnancov vo vojenskej nemocnici opäť stúpol, v pláne majú ďalšie investície a nákupy

Oproti roku 2019 stúpol počet zamestnancov v uplynulom roku o 61. Ústredná vojenská nemocnica zamestnávala ku koncu minulého roka dokopy 1663 zamestnancov. Vyplýva to zo zverejnenej výročnej správy za rok 2020.

Kým v roku 2015 pracovalo v ÚVN len 1370 zamestnancov, za uplynulých 5 rokov sa ich počet zvýšil o takmer 300 a je predpoklad, že ich počet bude ďalej rásť. Na samotnom webovom sídle nemocnice je v ponuke niekoľko pozícii pre lekárov, sestri či THP pracovníkov.

Vzhľadom na to, že počet zamestnancov z roka na rok rastie, dá sa predpokladať, že už počas roka 2021 vzrastie počet zamestnancov nad hranicu 1700. Zaujímavým údajom je aj pomerne silný rast priemernej mzdy zamestnancov nemocnice, ktorý vzrástol na hodnotu cca 1584 €, čo je medziročný rast na úrovni viac ako 11%.

Okrem rastu počtu zamestnancov a výšky priemernej mzdy vojenská nemocnica v uplynulom roku zakúpila niekoľko prístrojov z ktorých bol azda najvýznamnejší ANGIO 4D CT prístroj, ktorý je podľa slov vedenia nemocnice a ministerstva najmodernejším prístrojom svojho druhu v regióne strednej Európy. Investíciou prešla aj poliklinika na Považskej ulici, ktorá slúžila najprv ako Covid pavilón infekčnej kliniky a v súčasnosti plní úlohy vakcinačného centra.

Vývoj priemernej mzdy v ÚVN. Zdroj: Výročná správa ÚVN za rok 2020

Nákupy a rekonštrukcie budú pokračovať aj v tomto roku

Nemocnica plánuje pokračovať v rekonštrukciách, nákupoch a revitalizáciách aj v tomto roku. V uplynulých dňoch bol zrealizovaný nákup prvého prístroja a to nového 3D/4D ultrazvuku pre gynekologicko-pôrodnícku kliniku a sú naplánované aj ďalšie nákupy, ktoré by sa podľa plánov vedenia nemocnice mali takisto uskutočniť v priebehu tohoto roka.

Z rozvojových aktivít patria medzi najväčšie a najvýznamnejšie dobudovanie urgentého príjmu II. typu vrátane kompletného zdravotníckeho mobiliáru a techniky. V pláne na tento rok je aj revitalizácia ciest a parkovísk v areáli ÚVN na Považskej ulici ako aj rekonštrukcia 1.NP internej kliniky. Otázna je rekonštrukcia areálu bývalej pôrodnice na ulici Zárevúca.

Ministerstvo obrany opakovane potvrdilo záujem vybudovať v danom priestore školiace stredisko Úradu hlavného lekára OSSR za niečo približne 8 miliónov € a scentralizovať v Ružomberku všetky pracoviská tohto úradu, ktoré sa nachádzajú na rôznych lokalitách, napríklad aj v Liptovskom Mikuláši. Realizáciu tohoto zámeru nemocnica predpokladá na roky 2021 až 2023, či sa však napokon začne už v tomto roku je v tejto chvíli neisté.

Všetko však nasvedčuje tomu, že situácia v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku je nateraz stabilizovaná a napriek opakovaným výmenám vedenia sa nemocnica ďalej rozvíja, čo je nepochybne skvelou správou pre región. Vojenská nemocnica patrí medzi atraktívnejších a zároveň najväčších zamestnávateľov v širokom regióne a poskytuje služby nadregionálneho významu, ktoré využívajú pacienti z celého Slovenska. Nateraz sú tak obavy o útlme nemocnice zrejme zažehnané a (nielen) Ružomberčania sa môžu tešiť na ďalší rozvoj ružomberskej nemocnice.

Hlavná foto: ÚVN

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.