Polícia upozorňovala na násilie páchané na ženách

Policajti z Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku v tomto týždni rozdávali letáky k príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách, ktorý bol v stredu 25. novembra. Cieľom aktivity polície bolo zvyšovať informovanosť a poukázať na rôzne formy násilia a možnosti, ako predchádzať rizikovým situáciám.

Foto – OR PZ v RK

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.