Poslanci zvolili členov novej Komisie pre životné prostredie

Jedenásťčlennú komisiu povedie poslanec Juran Burgan (KDH), podpredsedníčkou sa stala poslankyňa Jana Štreitová (Klub primátora). Poslanci na februárovom mestskom zastupiteľstve odsúhlasili aj ďalších deviatich členov.

Vznik samostatnej Komisie pre životné prostredie inicioval počas uplynulého roka poslanec Juraj Burgan. Napokon sa začiatkom novembra stal jej predsedom. Mestské zastupiteľstvo ho zároveň požiadalo, aby navrhol zloženie komisie.

Problematickou podmienkou bol trvalý pobyt

Do komisie sa prihlásilo 22 ľudí. Občanov môže byť osem, poslanci traja, teda za každý poslanecký klub jeden. Spomínaných osem ľudí mohol navrhnúť predseda komisie Juraj Burgan.

,,Členov som vybral na základe oblastí, ktoré by mali mať na starosti. Sú to oblasti odpadového hospodárstva, starostlivosť o zeleň, odpady, ovzdušie, reklamný smog, čierne skládky. Snažil som sa vyberať tak, aby bol v každej oblasti odborník. Plus ľudia, ktorí vedia napísať projekt,“ vysvetľoval na februárovom zastupiteľstve Juraj Burgan. Jedným dychom však dodal, že mu je ľúto, že na základe štatútu mesta, ktorý hovorí, že členmi komisií môžu byť len občania Ružomberka, musel niektorých ľudí vylúčiť.

„Troch ľudí, ktorých som preferoval som nakoniec nedal, kvôli tomu, že som nemohol. Je možno na zváženie, či by nebolo dobré do budúcna štatút zmeniť alebo nie,“ povedal na rokovaní Burgan.

Otázku štatútu mesta o trvalom pobyte, ako podmienke na zaradenie do komisie napokon otvoril aj viceprimátor Michal Lazár, ktorý navrhol doplniť uznesenie. Žiadal, aby mestské zastupiteľstvo zaviazalo predsedu komisie, aby na jej rokovanie pozýval odborníkov, ktorí sa nemohli dostať do komisie z dôvodu štatútu. Poslanci jeho uznesenie jednohlasne schválili.

Predseda Komisie pre životné prostredie zdôraznil, že každému, kto bude mať záujem o dianie komisie bude posielať program dopredu a každému umožní prísť aj vzhľadom na to, že komisie sú verejné. ,,Každého budem prizývať, obzvlášť tých, ktorí žiadali o členstvo a nemohli byť súčasťou. Skúsim s nimi nadviazať takú spoluprácu, že budem s nimi komunikovať a pri riešení konkrétnych problémov budem prizývať odborníkov,“ povedal Juraj Burgan.

Mestské zastupiteľstvo napokon schválilo za členov komisie Radovana Birku, Oľgu Šotolovú, Jozefa Bašaryho, Marianu Matajovú, Darinu Legerskú, Martinu Kmeťovú, Máriu Papčovú a Evu Svozilovú. Za poslancov sú súčasťou Juraj Burgan (KDH), Ján Kuráň (Za slušný Ružomberok) a Jana Štreitová (Klub primátora).

Komisia pre prašnosť končí

V predchádzajúcom volebnom období boli dve komisie. Komisia pre územné plánovanie a výstavbu a Komisia pre dopravu a životné prostredie, ktoré sa však  po posledných voľbách zlúčili do jednej.

,,Už vtedy som vravel, že to nie je rozumný krok, lebo záber týchto komisií je taký veľký, že to jedna komisia nezvládne. Aj keď na základe tlakov protestov vznikla komisia pre prašnosť, a bola chvíľu nádej, že sa niečo udeje, už z prvých stretnutí bolo jasné, že je to v podstate pro forma komisia. Aj vzhľadom na jej zloženie. Tým však nechcem útočiť na nikoho konkrétneho,“ povedal pre naše noviny v rozhovore, ktorý nájdete v decembrovom tlačenom čísle Juraj Burgan.

Členmi Komisie pre prašnosť sú primátor a dvaja viceprimátori. Hovorca mesta aj bývalý hovorca mesta, ktorý dnes pracuje ako asistent primátora. Medzi členmi je aj predseda Zväzu slovenských fotografov, hlavný kontrolór mesta, poslankyňa a ďalších desať členov.

Záverom tejto komisie má byť Strategický dokument pre životné prostredie. Podľa viceprimátora Jána Bednárika bude konečná verzia prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva pravdepodobne v marci – apríli. ,,Dokument bude návodom, ako zlepšiť životné prostredie v Ružomberku a aké kroky sa budú musieť vykonať. Po schválení bude tento dokument verejne dostupný,“ spresnil viceprimátor Bednárik. Celý dokument bude stáť radnicu 40-tisíc eur.

Titulná fotografia: Zasadnutie mestského zastupiteľstva. Foto: Viktor Mydlo

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka. V RK Magazíne som zástupkyňa šéfredaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk.