Príležitosť znovu objaviť Bjørnsona 

Poznáte Slováka, ktorý by sa celoeurópsky angažoval, vytrvalo a verejne hájil záujmy napríklad koptských kresťanov v Afrike alebo Tibeťanov v Číne? Nór Bjørnstjerne Bjørnson na začiatku 20. storočia vehementne zastával práva Slovákov v Uhorsku. 

Nórsky spisovateľ, politik a dramatik. V roku 1903 získal Nobelovu cenu za literatúru. V roku 1907 napísal o Černovskej masakre: „Maďarskí kňazi, maďarská polícia a maďarské guľky vysväcujú slovenský kostol pod vedením ich svätého patróna grófa Apponyiho. Maďarskí učitelia presadzujú maďarský jazyk knihou a bičom, zákonom a zbraňami, pretože Maďari tvoria menšinu. Musia vyrobiť Maďarov. Toto je najväčší priemysel Uhorska.” 

Článok Najväčší priemysel Uhorska prevzali okrem iného štyri – v slovenskej časti Uhorska vychádzajúce – noviny. „Za preklad tohto článku v Slovenských národných novinách bol vydavateľ Svetozár Hurban Vajanský odsúdený vtedajšou mocou na dva mesiace väzenia,” dokladuje „údernosť” Bjørnsonovho pera Slávka Gulánová zo Slovenskej národnej knižnice. 

Černovská tragédia ale nebola jediná udalosť a spomínaný článok jediným, ktorý Bjørnson o Slovákoch, a vôbec menších národoch, ktoré žili v Uhorskom útlaku, napísal. Venoval sa im však často. 

„Môj boj za Slovákov stojí veľa času, ktorý by som potreboval pre svoju literárnu prácu, ale nesťažujem sa, pretože mi to prináša radosť, a nikdy v živote som nedostal toľko vďaky, a to má tiež svoju veľkú cenu,” písal v tom čase už viac ako sedemdesiatročný Bjørnson. 

Práve jeho literárnemu dielu a aj politickému angažovaniu sa naprieč Európou je venovaná výstava Hviezda zo severu, ktorú v stredu 2. mája otvorili v priestoroch Siene slávy v Kultúrnom dome Andreja Hlinku.  

„Chceme dať možnosť znovu objaviť Bjørnsona a jeho umeleckú, intelektuálnu a ľudskú stránku, a to, ako sa zastával a bojoval za práva malých národov v Európe, predovšetkým Slovákov,” otvárala výstavu veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku J. E. Inga Magistad. 

Nórska veľvyslankyňa na Slovensku Inga Magistad (vpravo) s primátorom Igorom Čomborom počas otvorenia výstavy.

Nórske veľvyslanectvo, Slovenská národná knižnica a mesto Ružomberok zorganizovali pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a 25. výročia samostatného Slovenska túto putovnú výstavu. Vidieť na nej môžete ukážky z originálnych aj prekladových článkov, fotografie, ale kópiu Nobelovej ceny a maketu pamätníka, ktorý nedávno odhalili Bjørnsonovi v Košiciach. 

Výstava potrvá v Ružomberku tri týždne a prístupná je zadarmo, vždy pred predstavením v Kine Kultúra alebo po dohode v Informačnom centre. 

Bjørnsonov preložený článok o Černovej ako súčasť výstavy.

Titulná fotografia – Podobizeň Bjørnstjerne Bjørnsona. Zdroj fotografií – autor.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.