Quo vadis Hrabovo?

Najnavštevovanejšia časť Ružomberka prechádza turbulentnými zmenami. Stáva sa čoraz populárnejšou a vyhľadávanejšou a okrem zvyšujúceho sa počtu návštevníkov badať aj zvýšený záujem developerov. Ako však zabrániť tomu, aby sa z Hrabova nestala drúha Demänovská dolina?

V Hrabovskej doline vládne dnes čulý stavebný ruch. Developer, spoločnosť IDEAL Concept tu v súčasnosti stavia viac než 50 chaletových domov a do výstavby čoskoro pôjde aj veľký apartmánový dom so 72 apartmánmi, reštauráciou, kaviarňou či wellness centrom. Už v najbližších dvoch rokoch teda v danej lokalite pribudnú desiatky apartmánov a s nimi aj tisíce nových turistov. Rozvíjajúci sa turizmus je sám o sebe dobrou správou pre dolinu i pre Ružomberok ako taký, ktorý z toho môže výrazne ekonomicky aj spoločensky profitovať. Ako však zabrániť tomu, aby nikým neregulovaný a nekontrolovaný rozvoj neznehodnotil a nezdegradoval celú dolinu, či región tak, ako sa to stalo v susednom Liptovskom Mikuláši, resp. v Demänovskej doline?

Mesto v tomto prípade musí byť ráznejším moderátorom rozvojových aktivít v celej lokalite. Dlhodobo udržateľný rozvoj doliny je totiž jedinou možnosťou, ako sa môže mesto ekonomicky rozvíjať a zároveň si nezničiť prírodné bohatstvo, ktoré okolitá príroda ponúka. Radnica má v tomto ohľade možnosť jasne si zadefinovať čo od konkrétnej lokality očakáva a aké sú jej kapacitné, dopravné, či spoločenské možnosti a to pomocou územného plánu zóny, ktorý by zmienené oblasti definoval a reguloval. Ružomberok však takýto dokument nemá. Čo to pre Hrabovo znamená? V súčasnosti môžu potencionálni investori plánovať výstavbu podľa platného územného plánu mesta, ktorý však nekonkretizuje funkcie, rozsah a ani podrobné kapacitné možnosti Hrabovskej doliny. Na základe obšírneho celomestského územného plánu jednoducho nie je možné jednoznačne definovať podobu jednotlivých lokalít, čo môže spôsobiť nielen problémy s dopravnou obslužnosťou, ale aj degradáciu celých plôch zastavaných v neadekvátnom rozsahu a mierke.

Na obzore sú desiatky nových apartmánov, alebo nové športovisko 

Mesto Ružomberok v uplynulom období dostalo žiadosť o odkúpenie resp. prenájom časti pozemkov v celkovom množstve približne 5000 m2 na ktorých má súkromný developer, spoločnosť Nelly Consulting záujem vybudovať apartmánové domy spolu s voľnočasovým priestorom pod pracovným názvom „Medvedí park“. O priestor sa medzičasom začal zaujímať aj ďalší developer pôsobiaci v lokalite, spoločnosť Ideal Concept, ktorý mestu takisto doručil žiadosť o kúpu predmetných pozemkov. Spoločnosť Nelly Consulting predstavila mestu rámcový projekt ktorý by mal v sebe obsahovať dva apartmánové domy s wellness priestormi, gastro zariadeniami a voľnočasovým „medvedím parkom“, ktorý by mal plniť funkciu oddychovo-relaxačnej zóny. V rovnakom priestore má spoločnosť Ideal Concept záujem vybudovať športové zázemie s umýslom vytvorenia aktívneho športovo-relaxačného priestoru na celom požadovanom území nad súčasným developmentom v tesnej blízkosti cyklocesty spájajúcej Hrabovskú a Čutkovskú dolinu. V tejto chvíli však nie sú verejnosti známe žiadne podrobnosti o jednotlivých investičných zámeroch. Faktom však zostáva, že na najbližšom mestskom zastupiteľstve budú poslanci hlasovať o nadbytočnosti žiadaných parciel a až po prípadnom schválení bude vedenie mesta ďalej rozhodovať o tom či a za akých podmienok sa vyhovie požiadavkám jedného, alebo druhého developera.

Predstavený projekt apartmánových domov, záchytného parkoviska, wellnesu a reštaurácie v Hrabove od spoločnosti Nelly Consulting. Zdroj: Zápisnica zasadnutia komisie pre kultúru a cestovný ruch

Za súčasnej situácie by schválenie ďalšieho apartmánového komplexu v predstavenom rozsahu a mierke mohlo nezvratne zasiahnuť do celej lokality a nadmerne ju zaťažiť. V súčasnosti vedie lokalitou jediná obslužná komunikácia ku ktorej po dokončení chaletov pribudnú ďalšie obslužné vetvy, avšak všetky sa aj tak stretnú pred Hotelom Hrabovo a mostíkom ponad Hrabovský potok, ktorý už dnes musí všetku naakumulovanú dopravnú záťaž obsiahnuť. Mesto stále nemá jasno ani v kapacite služieb či parkovania, keďže absentujúci územný plán zóny nedefinuje kritériá a regulatívy jednotlivých priestorov v ich užších a širších súvislostiach.  V tejto chvíli sa tak musí vedenie mesta a poslanci zamyslieť nad tým, čo chcú z Hrabovskej doliny urobiť. Ak druhú Demänovú, tak sme na najlepšej ceste. Ak sa ale z vývoja u „susedov“ chceme poučiť, vedenie mesta musí dať neodkladne vypracovať územný plán zóny s jasnými regulatívmi a možnosťami zástavby. Je totiž veľká pravdepodobnosť, že developerských plánov bude v Hrabove už len pribúdať.

 Priestor o ktorý developeri prejavili záujem je v súčasnosti vo vlastníctve mesta. Foto: Tomáš Kajúch

Zdroj hlavnej foto: Tetrastav

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.