Radnica plánuje vybudovať cyklochodník naprieč celým mestom

Poslanci schválili výkup a prenájom pozemkov, s výstavbou cyklochodníka by mesto mohlo začať v roku 2019.

Cyklisti by sa mali konečne dočkať. Mesto podniklo prvé kroky, ktoré by mali viesť k vybudovaniu cyklochodníka, a to v dvoch trasách – od železničnej stanice popri Bille až k zápalkárni a od železničnej stanice povedľa Katolíckej univerzity až na Hrabovo.

„Napriek tomu, že mesto má predpoklady na každodenné využívanie bicykla, je ponuka vybudovaných cyklistických komunikácií minimálna,“ uviedol mestský úrad v materiály, o ktorom poslanci zastupiteľstva rokovali na minulotýždňovom zasadaní.

Poslanci návrh výstavby cyjlochodníka jednomyseľne podporili, takže mesto môže začať s výkupom jednotlivých pozemkov. Tie, ktoré patria do vlastníctva Slovenského vodohospodárskeho podniku, by malo mesto dostať do prenájmu za symbolické jedno euro na rok.    

„V tomto roku prebieha územná príprava, čo znamená prípravu projektových dokumentácii, geometrických plánov, znaleckých posudkov, vyžiadanie súhlasov k územnému konaniu a zápisy geometrických plánov do katastra,“ uviedla pre Ružomberský magazín Katarína Šimanská z mestského úradu.

V nasledujúcom roku by malo nasledovať majetkovoprávne vysporiadanie trás uzatvorením zmlúv s vlastníkmi dotknutých pozemkov. „V optimálnom prípade bude majetkovoprávne vysporiadanie trvať do konca roka 2018 a následne v roku 2019 by mesto mohlo na základe vydaného stavebného povolenia začať s realizáciou cyklochodníkov,“ dodala Šimanská.

Ilustračné foto – ruzomberok.sk

Vyštudoval som dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium som absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, píšem pre internetový denník Postoj.sk a pre médiá komentujem dianie v cirkvi.