Rande s realitou: Katastrofálne slabá ponuka na trhu s bývaním ženie ceny bytov neúmerne nahor

Minimálna ponuka dostupného bývania ľudí chtiac-nechtiac vytláča von z mesta. Ak sa ponuka dostupného bývania v meste v dohľadnej dobe nezmení, pre mesto to môže mať katastrofálne dôsledky.

Absentujúce mestské nájomné byty, absentujúce dostupné byty pre mladých, neexistujúce voľné parcely pre stavbu rodinného domu. Trh s bývaním v Ružomberku je takmer mŕtvy a bývanie sa stáva nedostupnou komoditou pre čoraz širšie skupiny obyvateľstva. Bývanie v priestranných 3-izbových bytoch, ktoré bolo ešte pred dvomi desaťročiami štandardom aj pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva sa dnes stáva luxusnou komoditou dostupnou pre vyššiu strednú vrstvu. Niet sa čo diviť. Za posledných 30 rokov pribúdali voľné bytové jednotky v meste maximálne v desiatkach, čo vyvolalo veľkú krízu na strane ponuky bývania. Situácia má vyhliadky aspoň na mierne zlepšenie, ale na vyšší rýchlostný stupeň by muselo preradiť aj samotné mesto.

V uplynulom období predstavil súkromný developer hneď dva súkromné rezidenčné projekty v meste Ružomberok. Menší z nich v lokalite Malé Tatry je už vo výstavbe a so spusteným predajom. Väčší bytový projekt s cca stovkou bytou, obchodným centrom a detským ihriskom na Klačne je zatiaľ len v pláne. Hoci je parcela desaťročia určená na výstavbu bytovky, mesto Ružomberok v tejto chvíli nepochopiteľne vajatá a činmi svojho vedenia zrejme zahatá šancu na rozvoj segmentu bývania nielen na Klačne, ale v meste vôbec.

Už to nie sú len kuloárne reči, ale mesto aj v Radničnom spravodaji a aj v niektorých oficiálnych zápisniciach deklaruje snahu postaviť v danom priestore domov pre seniorov. V tejto chvíli sa to javí ako malomestský trucpodnik voči developerovi, ktorý svoje plány na tejto parcele nedávno predstavil. Žial, vedenie mesta má páky na to, aby rozvojové plány zahatalo pod dymovou clonou akéhosi projektu domova pre seniorov, ktorý je v danom mieste nevhodný z hľadiska funkcie, územného plánovania, ale aj neexistujúcej širšej koncepcie v sociálnej oblasti.

Navyše celý zámer mesto predstavilo až potom, ako súkromný developer zverejnil svoje zámery výstavby bytovky. Mestu dnes vládnu ľudia neschopní profesionálneho a koncepčného riadenia, no takéto kroky idú v príkrom rozpore s ideou rozvoja mesta. Ak sa tieto kroky dokonajú, pre Klačno to bude zrejme znamenať, že nielenže príde o verejný priestor a detské ihrisko, ale v najbližších rokoch sa nedočká ani tak potrebného obchodného priestoru.

Vo výstavbe je aktuálne bytovka s 21 bytmi od spoločnosti Nelly. Vizualizácia: A3UM21 

Situácia sa môže mierne zlepšiť, ak by mesto konečne započalo s výstavbou nájomných bytoviek na Plavisku. V pokročilej projektovej fáze je dnes už aj druhá a tretia nájomná bytovka. Vzhľadom na stále neschválený úver zo strany ŠFRB sa ale stále nedostala do výstavby ani prvá z bytoviek a výstavba v danej lokalite je dnes stále neistá. V pláne su aj ďalšie zámery, developer Nelly už pripravuje ďalší projekt so 60 bytmi a svojimi plánmi sa netají ani spoločnosť Odeko, ktorá po úspešnom projekte Rezidencie Bystrická má ambíciu priniesť do Ružomberka v nasledujúcich rokoch niekoľko stoviek nových bytov.

Kým sa tak ale stane, ceny najmä starých bytov ďalej rastú. Niet sa čo diviť, že dnes je možné vidieť inzeráty na predaj starého bytu na prízemí v neatraktívnej lokalite za viac ako 100 tisíc eur. Kompetentní túto situáciu buď nevyhodnocujú, alebo sú neschopní na ňu adekvátne reagovať. Tak či onak, mladí ľudia, ktorí chcú zostať v Ružomberku dnes nielenže majú problém nájsť si prácu s adekvátnym platovým ohodnotením, ale snáď ešte väčší problém majú nájsť si perspektívne bývanie, ktoré by ich časom nevyhnalo von z mesta.

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.