David Palguta (na snímke celkom vľavo) sa umiestnil v pretekoch na Skalke na druhom mieste. Foto: archív ŠK SKI Ružomberok