Ružomberok pripravuje nové pravidlá parkovania

Ilustračná foto. Zdroj: Mesto Ružomberok

Mesto pripravuje novú parkovaciu politiku. Jej zmyslom je zlepšenie dostupnosti parkovania pre občanov v mieste ich bydliska na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu evidenčnému číslu vozidla.

Príprava v nasledujúce týždne vstupuje do finálnej fázy a vyvrcholiť by mala prijatím nových pravidiel parkovania na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Ružomberku na konci júna. Po novom by mali Ružomberčania parkovať od septembra.

„Cieľom novej parkovacej politiky je nastaviť pravidlá, kde a za akých podmienok bude možné parkovať. Potrebujeme upratať verejný priestor, v ktorom si dnes chodci, cyklisti a autá navzájom prekážajú. Reguláciu parkovania dosiahneme zavedením hodinovej sadzby parkovného pre návštevníkov, lepšou kontrolou parkovania a zvýhodnením rezidentov, teda občanov mesta Ružomberok s trvalým pobytom,“ vysvetlil Ľubomír Kubáň, primátor mesta Ružomberok.

Nové pravidlá parkovania vznikajú v spolupráci s odborníkmi zo Slovenskej parkovacej asociácie. V uplynulých dňoch absolvovali zástupcovia mesta a kompetentní zamestnanci, ktorí sa na príprave procesu podieľajú, niekoľko pracovných stretnutí za účelom predstavenia zámeru parkovacej politiky a ustálenia detailov, za akých podmienok bude v Ružomberku fungovať. Návrh novej parkovacej politiky bol predstavený na spoločných rokovaniach aj ružomberským mestským poslancom.

V prvej fáze bude regulované státie len v centre mesta    

Celé vymedzené územie zóny regulovaného státia (centrálnej mestskej zóny) sa v Ružomberku dotkne najmä oblasti centra mesta a širšieho centra, kde sa nachádza viac ako 2 500 bytov a 146 rodinných domov. Na ružomberských sídliskách sa v tejto fáze nebudú vytvárať rezidentské zóny. Po zavedení nových pravidiel v nej bude možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach. V čase regulácie spoplatnením zóny v nej zaparkujú iba držitelia príslušných parkovacích oprávnení alebo každý motorista po úhrade krátkodobého parkovného.

„Regulácia statickej dopravy je nevyhnutná, pretože jednou zo základných funkcií mesta je vytvárať podmienky tak, aby bol život pre ľudí komfortný. Keď hovoríme o statickej doprave, ideálne by bolo, keby sme mali vo verejných priestoroch vždy okolo 10-15 percent voľnej kapacity, či už ide o funkciu bývania alebo služieb. Nárast počtu automobilov za posledné roky je nekontrolovateľný. Stávajú sa čoraz dostupnejšími, no dostatočný počet parkovacích plôch je nemožné vo verejnom priestore umiestniť. Nikoho nemožno obmedziť, aby si automobil kúpil, no z urbanistického hľadiska nemáme kapacity na umiestnenie takéhoto počtu automobilov v priestore,“ hovorí Miroslav Lepeta, predseda Rady Slovenskej parkovacej asociácie.

Podľa štatistík bolo pred tridsiatimi rokmi na Slovensku približne 900 000 automobilov. Dnes sa blížime k číslu 2,5 milióna vozidiel. V Ružomberku je napríklad 15-tisíc vozidiel pri aktuálnom počte 26 418 obyvateľov. Naše sídliská a ulice neboli v minulosti budované na taký počet automobilov, s akým sa stretávame dnes.

Získané prostriedky využijú na rozvoj dopravnej infraštruktúry

„Situácia s prehustenou dopravou sa bude rokmi iba zhoršovať. V Ružomberku síce ide o novinku, no množstvo miest a obcí na Slovensku regulované parkovanie využíva roky a vďaka nemu môžu investovať ďalšie prostriedky do dopravnej infraštruktúry a podpory nemotorových – alternatívnych spôsobov dopravy,“ dodal primátor Ľ. Kubáň.

Všetky financie, ktoré mesto vyberie z parkovného budú následne využité výlučne na dopravný účel – ako je prevádzka parkovacieho systému, údržba parkovacích miest, rekonštrukcia ciest, budovanie cyklotrás a oprava chodníkov. Okrem týchto aktivít sa prostriedky, ktoré budú združované na osobitnom účte, použijú do rozvoja dopravnej infraštruktúry, na rozvoj mestskej autobusovej dopravy a budovanie nových parkovacích plôch.

Návrh novej parkovacej politiky predstavia zástupcovia mesta na verejných stretnutiach s občanmi, ktoré sa budú v Ružomberku konať v priebehu mesiaca jún (6. júna pre obyvateľov Políka, 11. júna pre obyvateľov lokality pri Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – FN a 20. júna verejný hovor pre všetkých občanov Ružomberka v Kine Kultúra).

„Bližšie informácie ohľadom nových pravidiel parkovania budú distribuované v nasledujúcich dňoch aj do poštových schránok v meste i mestských častiach. Spustená bude tiež špeciálna internetová stránka k parkovaniu, na sociálnej sieti Facebook bude mesto komunikovať taktiež na osobitnej stránke zriadenej na tento účel,“ uviedol hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Zdroj: ruzomberok.sk

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.