Schválili niekoľko projektových zámerov aj pre Ružomberok

V Ružomberku rokovala Kooperačná rada Územia udržateľného mestského rozvoja Ružomberok – Liptovský Mikuláš. Ružomberská samospráva chce financovať prípravu projektových dokumentácií.

Novým predsedom Kooperačnej rady (KR) Územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) Ružomberok – Liptovský Mikuláš sa stal primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň. Stalo sa tak na základe štatútu a rokovacieho poriadku rady v stredu 8. marca počas rokovania členov KR na Mestskom úrade v Ružomberku.

Za zástupcu UMR Ružomberok – Liptovský Mikuláš v Rade partnerstva Žilinského samosprávneho kraja si členovia KR zvolili Ľubomíra Kubáňa a za náhradníka Rudolfa Urbanoviča, viceprimátora mesta Liptovský Mikuláš. Ružomberská radnica o tom informuje na svojom profile na sociálnej sieti.

Schválenie zámerov pre Liptovský Mikuláš, Bobrovník a Liskovú

Účastníci rokovania sa zaoberali schválením niekoľkých projektových zámerov na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (výzvy na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-9).

Mesto Liptovský Mikuláš predložilo na schválenie projektový zámer „Projektová dokumentácia – Stavebné úpravy Základnej školy Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“, na realizáciu ktorého bude žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy.

S projektovým zámerom s názvom „Projektová dokumentácia – Vychádzkový chodník časť Bobrovník – Hliník a rekonštrukcia zvoníc“ sa do výzvy zapojí aj obec Bobrovník. Členovia KR UMR rozhodli aj o schválení projektového zámeru pripraveného na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre obec Lisková.

Ružomberok chce financovať prípravu projektových dokumentácií     

Mesto Ružomberok predložilo rade na schválenie niekoľko projektových zámerov, ktoré sú pripravené na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Ide napríklad o financovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu strechy Kultúrneho domu v Černovej a strechy Materskej školy v Bielom Potoku, na vybudovanie parkovacích miest na Ulici Cesta na Vlkolínec, na prípravu dokumentácie na promenádnu trasu Hrabovo, Čutkovo, Klačno, na zmenu dopravného značenia a priechodov pre chodcov na Ulici Obvodová cesta, na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie komunikácie v Texicome a ihriska za Materskou školou v Bielom Potoku.

Celková výška žiadaných finančných prostriedkov na financovanie prípravy projektových dokumentácií k uvedeným akciám bude takmer 45-tisíc eur.

Zdroj: FB/mesto Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.