Sčítanie obyvateľov prebehne už vo februári a marci 2021

Sčítanie obyvateľov prebehne od 15. februára do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Ten, kto sa nebude vedieť alebo nebude môcť sčítať sám (napr. z dôvodu imobility), bude môcť využiť mobilnej asistencie. Viac informácií k sčítaniu obyvateľov v Ružomberku nájdete na stránke mesta.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.