Spojka vedy, hudby, poézie a vizuálneho umenia

V polovici januára uplynie rok od smrti slovenského konceptuálneho umelca, autora vizuálnej poézie, hudobníka, skladateľa, muzikológa a veľmi inšpiratívneho človeka Milana Adamčiaka, ktorý aj na sklonku života dokázal pritiahnuť zvlášť mladé publikum.

Jeho význam ocenilo aj mestské zastupiteľstvo, ktoré na poslednom tohtoročnom zasadaní schválilo udelenie Ceny Mesta Ružomberok in memoriam.

Milan Adamčiak vyrastal v Ružomberku, kam sa vždy rád vracal. Často spomínal na svoje stretnutia s Ľudovítom Fullom, ktorý ho podporoval už v rannej tvorbe.

Absolvoval konzervatórium v Žiline (violončelo) a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval hudobnú vedu. Už počas štúdia pracoval v Umenovednom ústave SAV, kde sa venoval semiotike vzťahu hudby a výtvarného umenia. Pedagogicky pôsobil na Hudobnej fakulte VŠMU a Katedre hudobnej vedy FiF UK.

Adamčiak postavil svoj autentický umelecký program na prieniku vedy, hudby, poézie a vizuálneho umenia. Okrem štúdia súčasnej hudby, skladateľských osobností, partitúr a hudobných nástrojov sa venoval aj výtvarnému umeniu, najmä medzivojnovým avantgardám, ale takisto filozofii, literatúre, mytológii, etnológii, heraldike či kaligrafii.

Kvôli záujmu a viere vo všetky oblasti kultúry sa stal bytostným intermedialnym autorom. Adamčiak vytvoril obdivuhodné dielo aj v oblasti novej hudby. Vymyslel a vytvoril množstvo originálnych hudobných nástrojov, zvukových objektov a akustických prostredí.

Hudobné grafiky, ktoré koncipoval v prepracovanej typológii, sú nielen konceptuálnymi umeleckými dielami, ale aj partitúrami, často interpretovanými domácimi aj zahraničnými hudobníkmi. Jeho vizuálna a konkrétna poézia sa stala dejinným pilierom experimentálnej literatúry na Slovensku.

O jeho činorodosti svedčí aj rozmanitá umelecká činnosť. Bol spoluzakladateľom skladateľskej skupiny DAD a hudobno-performačného zoskupenia Ensamble Comp. Stál pri zrode prvého združenia výtvarníkov Gerulata a na jeho úvodnej výstave uviedol svoj súbor Transmusic Comp.

Spolu s Petrom Machajdíkom a Michalom Murinom založili Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu – SNEH. Prispel aj k pozvaniu jednej z najvýznamnejších skladateľských osobností svetovej hudby Johna Cagea na Slovensko. Za svoju hudobnú tvorbu získal cenu Mimi a Leopolda Danihelsovcov.

S umelcovým dielom, inventom a vtipom sa bude môcť zoznámiť aj ružomberská verejnosť. Vo štvrtok, 15. februára 2018 o 16.00, bude v Galérii Ľ. Fullu vernisáž retrospektívnej výstavy jeho intermediálnej tvorby „Adamčiak, začni!“ v kúrátorskej gescii Lucie Gregorovej Stach a Michala Murina. Výstava bude časťou výstavy inštalovanej v marci až júni 2017 v SNG v Bratislave. Potrvá do 15. marca.

Foto – Peter Lenčo

Doma som v Občianskom združení RosArt // www.oz-rosart.sk, v Ružomberskom divadle RosaThea sa hrám na režisérku, zaujíma ma divadlo, literatúra, kultúra, psychológia, marketing a hľadanie návodu na šťastný život.