Spoločnosť

Ružomberský pranier

Mestský súd v Ružomberku mohol dokonca vynášať aj tresty smrti. Častejšie  boli telesné tresty, ako palicovanie alebo korbáčovanie, prípadne potupné tresty.