V Černovej opravili cestu na Včelárskej ulici

V mestskej časti Černová zrekonštruovali dva úseky poškodenej cesty na ulici Včelárska a križovatku s ulicou Slnečnou. Podkladané konštrukčné vrstvy vymenili, pribudli oporné obrubníky a nový dvojitý asfalt.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.