Krajské kolo geografickej olympiády prebiehalo v Aule sv. Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite. Foto: Ivana Tomčíková