V hrboltovskej čističke dokončujú ďalšiu investíciu

Výsledkom aktuálnych zmien v technológií má byť nielen čistejšia voda, ale aj slabší zápach.

Zvýšenie kapacity Čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Hrboltovej, ale aj efektivity jej čistenia. To je hlavný zámer aktuálnych investícií spoločnosti Mondi SCP. Tá čistiareň vlastní a prevádzkuje.

Väčšia kapacita, viac vzduchu

„V praxi to znamená priviesť viacej kyslíka do procesu aerácie, teda prevzdušňovania znečistenej vody,“ ozrejmila hlavný zámer prebiehajúcej investície Marianna Matajová z oddelenia životného prostredia v spoločnosti Mondi SCP.

S tým súvisí aj výmena potrubí, ktoré vzduch privádzajú a taktiež aj dúchadiel. Zo súčasných siedmich aktívnych zvýši prevádzkovateľ čističky ich počet na deväť. Desiate bude v zálohe.

„Ďalšia časť tohto projektu je čerpanie vratného kalu z dosadzovacích nádrží naspäť do systému čistenia. Do dnešného dňa bolo čerpanie gravitáciou. Chceli sme zintenzívniť ťah aby sa nám kal nezasekával v tých potrubiach. Čiže ho pumpujeme odtiaľ preč,“ vysvetlila Matajová ďalšiu časť prebiehajúcej investície.

Zápach okrem iného spôsobovalo podľa riaditeľky životného prostredia v Mondi SCP aj odstavenie niektorej z dosadzovacích nádrží, kde bol kal. „Teraz ich budeme mať k dispozícií osem, namiesto siedmich, takže ten proces bude efektívnejší,“ povedala Matajová.

Len pred dvomi rokmi dokončili v ČOV inštaláciu takzvanej práčky plynov za 300-tisíc eur. Výšku investície do najnovších úprav Mondi SCP nechcelo pre médiá špecifikovať . V najbližších týždňoch však chcú práce ukončiť a požiadať o skúšobnú prevádzku, ktorú plánujú spustiť od januára 2018.

Nadštandardné opatrenia

Informácie poskytli počas pravidelného Environmentálneho dňa, kde oboznamujú odbornú a laickú verejnosť s aktuálnym dianím v závode. Hosťom podujatia bol profesor Miroslav Drtil z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Podľa neho jeho čistiareň z nadimenzovanou kapacitou na 400 000 ľudí jedna z troch najväčších na Slovensku. Určite však patrí k najmodernejším v Európe.

„Samotné čistenie vôd by si takéto úpravy určite nevyžadovalo, pretože je už teraz veľmi kvalitné. To čo sa robí je nadštandard. aj rozšírenie kapacity aerácie aj tie záležitosti ohľadne vratného kalu či zväčšenia objemu,“ predkladá svoj názor Drtil.

Mondi sa v súvislosti s pripravovanou investíciou do rozšírenia výroby celulózy a najmä nového papierenského stroja PS19 rozhodla vybudovať novú čističku priamo v závode.

„Podľa mňa ide o najmodernejšiu anaerobno-aerobnú čistiareň. Vyše 9000 kubíkov nových reaktorov bude nielen čistiť vodu, ale vytvorí produkt: bioplyn s metánom, obnoviteľný zdroj, ktorý sa dá spáliť a zároveň tak čistička nebude spaľovať kyslík,“ vysvetľuje Drtil vplyv novej čistiarne, ktorá bude predčisťovať vodu priamo v závode. Odtiaľ pôjde následne ešte do Hrboltovej.

Nové potrubia pred inštaláciou v ČOV Hrboltová. Zdroj: Mondi SCP

Pomôže to zápachu?

Drtil odpovedal aj na otázku úplného prekrytia čistiarne, čo by najmä podľa obyvateľov z okolia, ktorých obťažuje zápach, mohlo pomôcť. „Bola by to megainvestícia s veľmi otáznym efektom. Tu nie je zápach konštantný, ale príležitostný. Neviem si predstaviť filter, ktorý by zápach práve vtedy zredukoval Tu je prítok, mechanické prečistenie aj kalové hospodárstvo zakryté. V Európskej únií je len 5 percent čistiarní  takýmto spôsobom prekrytých,“ ozrejmuje Drtil.

Marianna Matajová bola pri prognózach o slabšom zápachu v okolí opatrná: „no, uvidíme, aký to bude mať vplyv na imisnú stanicu v Hrboltovej, je tam nainštalovaná imisná stanica, takže v priebehu roka 2018 uvidíme, či imisie poklesnú.“

Doplnil ju ale Miroslav Drtil, ktorý bol celkom priamy: „Ja som presvedčený, že poklesnú.“

 

Miroslav Drtil (titulná fotografia) vysvetľuje na Environmentálnom dni opatrenia v ČOV Hrboltová. Foto: autor

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.