Minerálnu vodu z kúpeľných prameňov posvätil správca farnosti Lúčky Peter Petrek. Foto: Lívia Dvorská