V Liptovskom múzeu budú šiť sutaškové šperky

Liptovské múzeum pripravilo pre všetkých záujemcov, ale primárne pre stredoškolákov tvorivú dielňu, na ktorej sa budú učiť šiť sutaškové šperky. Začiatok je naplánovaný na 13:30.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.