V Liptovskom múzeu budú šiť sutaškové šperky

Liptovské múzeum pripravilo pre všetkých záujemcov, ale primárne pre stredoškolákov tvorivú dielňu, na ktorej sa budú učiť šiť sutaškové šperky. Začiatok je naplánovaný na 13:30.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.