Medveď sa opakovane vracal do záhrad rodinných domov. Foto: Jana Šimová, starostka obce Liptovské Revúce