V Lúčkach otvorili učebňu so záhradou

Učebňu, ktorej súčasťou je záhrada s medonosnými rastlinami otvorili pri Základnej škole v Lúčkach. Starať sa o ňu budú žiaci, aby sa naučili zodpovednému prístupu k verejnému priestranstvu.