Markéta Gašajová (v strede) predstavila činnosť ružomberského pracoviska Úradu komisára pre deti aj primátorovi mesta Ľubomírovi Kubáňovi. Foto: FB /Mesto Ružomberok