Spomienkového podujatia za obete židovského holokaustu sa zúčastnili aj študenti Gymnázia v Ružomberku a SOŠ hotelovej v Starom Smokovci. Foto: Lívia Dvorská