V synagóge bude vianočný koncert SZUŠ Dotyk

Súkromná základná umelecká škola Dotyk organizuje vianočný koncert, ktorý začína o 16:30 v synagóge. Súčasťou programu je nielen prezentácia hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru, ale aj jarmoček.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.