Václav Havel pred 30 rokmi v Ružomberku: davy v uliciach, deti na soche, korbáčiky v saku

Dnes uplynulo 30. výročie návštevy Václava Havla v Ružomberku (plus fotogaléria).

Bol slnečný májový deň, ako na objednávku. Podobný dnešku. Presne pred 30 rokmi navštívil Ružomberok prvý ponovembrový prezident Václav Havel.

Niekdajší disident, totalitným režimom aj väznený, si želal, aby ho privítali zástupcovia VPN a nie funkcionári mesta, ešte spätí s minulosťou. Tak sa aj stalo. Pred budovou SCP sa uvítania oficiálne ujal Ján Benčík ako predseda VPN, spolu s manželmi Navrátilovcami. Prítomní boli tiež Juraj Ševčík či Fedor Polóni.

Spontánny

Václav Havel navštívil mesto v úrade prezidenta, náležite sprevádzaný členmi vlády, ochrankou a osobnosťami Novembra 89. Stretnutie však prebiehalo nenútene. Na formality si prezident nepotrpel.

„Atmosféra bola určite aj vďaka osobnosti samotného Václava Havla, ktorý ako intelektuál nemal rád pompéznosť a oficiality, veľmi príjemná a bezprostredná,“ opisuje Ján Benčík,

Práve bezprostrednosť, pri Havlovi tak často skloňovaná ako charakteristická črta, sa prejavila aj po privítaní, keď ho ponúkli syrovými korbáčikmi. „Zo žartu som mu odporučil, aby si vzal viac, lebo je možné, že inde ho už ničím neponúknu a zostane hladný. Zareagoval naozaj spontánne, keď si okamžite zobral za hrsť korbáčikov, ktoré mu evidentne chutili, a pár si ich zastrčil do náprsného vrecka parádneho obleku,“ spomína na príhodu Benčík.

Autentickosť vtedajšej hlavy ČSFR potvrdzuje i Juraj Ševčík. „Pôsobil na mňa spontánne a otvorene. Aký bol na televíznych obrazovkách, taký bol aj v skutočnosti,“ hovorí Ševčík, ktorý zažil s Havlom hneď niekoľko stretnutí. Dodal, že sa nesprával nadradene, nikomu sa nevyhýbal a šiel otvorene medzi ľudí.

A ľudia z Ružomberka a okolia šli za ním. Čo plánovaná zastávka, to dav. Čakal na neho pred Suprou, deti sa dokonca vydriapali na súsošie s históriou papierenského priemyslu. Plno bolo aj v sále v Papierniku, vtedajšom administratívnom centre SCP, kde sa konala beseda s občanmi. Delegácia sa napokon presunula na Námestie slobody, kde prezident po prejave položil k pamätníku kyticu kvetov.

Práve pri Súsoší slobody k nemu pristúpila staršia žena a venovala mu na pamiatku ruženec so slovami: „Pán prezident, nech vás Pán Boh opatruje, lebo vás národ potrebuje!“ skladá ďalej mozaiku návštevy Benčík. Ďalšia neznáma pani prezidentovi zas hodila kytičku a on ju pohotovo chytil, loví v pamäti Fedor Polóni.

Prezidenti v Ružomberku

V Ružomberku sa vo funkcii prezidenta zastavil Tomáš Garigue Masaryk v roku 1921, kedy ho na železničnej stanici spoločne privítali starosta Karol Mederly a Andrej Hlinka. Koncom decembra 1938 navštívil mesto česko-slovenský prezident Emil Hácha. V nasledovnom roku tiež Jozef Tiso, už ako prezident samostatnej Slovenskej republiky, satelitu Nemecka.

V roku 1990 bol Ružomberok jednou z viacerých zastávok Václava Havla. Ten zavítal tiež do Bratislavy, Martina, Stropkova či Prešova. Zaujímali nás možné dôvody, pre ktoré si vybral aj dolný Liptov.

„Môžem sa to iba domnievať, ale je možné, že jeho návšteva bola motivovaná aj snahou pochopiť, už vtedy sa na Slovensku v určitých kruhoch objavujúce odstredivé tendencie a získať reálny obraz o situácii aj v meste, ktoré je historicky spájané s týmito vecami,“ začína vysvetľovať Benčík.

„Z príhovoru, ktorý predniesol, bolo jasné, že si uvedomuje súvislosti a má pochopenie pre emancipačné snahy Slovákov, ktorí sa cítili v spoločnom štáte niekedy českou stranou nepochopení a odstrkovaní. Prejavil jednoznačný názor na úplnú rovnoprávnosť národov v spoločnom štáte a nezabudol spomenúť a oceniť aj zásluhy Andreja Hlinku pri vzniku Československej republiky.“

Návšteva prezidenta bola sama o sebe udalosťou, Juraj Ševčík však spomína aj jej možný „vedľajší efekt“. Jednou z vtedajších priorít VPN bola snaha opätovne prinavrátiť Ružomberku štatút okresného mesta. Čo sa im postupne aj podarilo. „Myslím, že príchod Václava Havla bol jeden z prvých krokov, vďaka ktorým sme dnes znovu okresným mestom.“

Fotogaléria:

 

Manželia Navrátilovci, ktorí prezidenta Václava Havla pri uvítaní obdarovali kyticou.

 

 

Zdroj fotografií: archív Fedora Polóniho. 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.