Vyhlásili regionálnu výtvarnú súťaž pre žiakov a študentov

Prírodné krásy, tradície a zvyky či budúcnosť Liptova. To sú témy regionálnej výtvarnej súťaže, ktorú pre žiakov a študentov vyhlásilo Občianske združenie MAS Dolný Liptov. Uzávierka je do 24. novembra.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.