Vyhlásili regionálnu výtvarnú súťaž pre žiakov a študentov

Prírodné krásy, tradície a zvyky či budúcnosť Liptova. To sú témy regionálnej výtvarnej súťaže, ktorú pre žiakov a študentov vyhlásilo Občianske združenie MAS Dolný Liptov. Uzávierka je do 24. novembra.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.