Vyhlásili súťaž Kniha Liptova 2017

Do konca februára je možnosť odovzdať nomináciu na Knihu Liptova 2017. Prihlásiť sa môžu knihy vydané vlani, ktoré sú späté s regiónom Liptov témou alebo autorom. Publikácie musia byť tlačené.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.