Výsadkár sa podieľal na likvidácii Heydricha

Pamätnú tabuľu výsadkárovi, ktorý sa podieľal na likvidácii R. Heydricha počas 2. svetovej vojny, odhalili na budove Považských kasární, kde npor. Adolf Opálka slúžil. Foto: Ivan Kapusta
Československý výsadkár npor. Adolf Opálka, ktorý sa podieľal na atentáte na Reinharda Heydricha, slúžil pred 2. svetovou vojnou v Ružomberku. Pamätnú tabuľu v Považských kasárňach mu odhalili pri 80. výročí jeho úmrtia.

Nedávno uplynulo 80 rokov od pamätného atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ktorý v Prahe podnikli československí výsadkári. Členom diverznej skupiny, vycvičenej vo Veľkej Británii, bol aj nadporučík Adolf Opálka, ktorý v ružomberských kasárňach slúžil v rokoch 1938-1939. Pri okrúhlom výročí jeho hrdinskej smrti mu v piatok 17. júna v Považských kasárňach odhalili pamätnú tabuľu.

„Podujatie s historickým základom sa podarilo zrealizovať na podnet skvelého človeka a učiteľa Mgr. Lukáša Kopeckého z Českej republiky, ktorý nás oslovil a v rámci medzinárodnej vojensko-civilnej spolupráce je výsledkom toto slávnostné odhalenie pamätnej tabule pri vstupe do kasární, v ktorých slúžil,“ uviedol v príhovore kpt. Ing. Maroš Omasta, ktorý slávnostné odhalenie moderoval.

„Poďakovanie patrí hlavne p. Kopeckému, ktorý vynaložil nemalé úsilie i finančné prostriedky na vyhotovenie pamätnej tabule s venovaním do daru Ozbrojeným silám SR, ako aj hlavným funkcionárom a zložkám Ozbrojených síl SR, ktorí sa na realizácii umiestnenia pamätnej tabule a príprave jej slávnostného odhalenia podieľali,“ dodal M. Omasta.

Príhovor predniesli Mgr. Lukáš Kopecký a primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD. Na záver podujatia si účastníci pietnej spomienky pozreli statické ukážky spojovacej techniky Vojenského útvaru (VÚ) 1115, ktorý v Považských kasárňach na ulici Zarevúca 2 v Ružomberku v súčasnosti sídli a kde je Základňa nasaditeľných KIS (komunikačné a informačné systémy) Armády SR.

Operácia Anthropoid ako akcia protinacistického odboja v Európe

Atentát alebo útok na Reinharda Heydricha bola úspešná diverzná akcia, vykonaná 27. mája 1942 v Prahe – Libni. Útok uskutočnili československí výsadkári Jozef Gabčík a Jan Kubiš, ktorí boli na túto úlohu špeciálne vycvičení v Škótsku. Vysadenie skupiny Anthropoid uskutočnila 138. peruť Britského kráľovského letectva RAF 28. a 29. decembra 1941.

Zaužívaný výraz atentát je podľa niektorých historikov nesprávny, pretože išlo o vojenskú operáciu aj napriek tomu, že Heyndrich bol v tom čase v civilnej funkcii zastupujúceho ríšskeho protektora. Po smrti Heydricha nasledovali v Protektoráte Čechy a Morava represálie, ktorých výsledkom bolo zatýkanie, násilná deportácia do koncentračných táborov i vraždenie obyvateľov obcí Lidice a Ležáky a ich vypálenie.

Operácia Anthropoid, teda Atentát na Reinharda Heydricha, je jedna z najvýznamnejších operácií rezistencie v Európe počas druhej svetovej vojny. Heydrich bol vysokopostavený predstaviteľ nacistického Nemecka, koncentroval v rukách veľkú moc. Atentát vyslal signál, že československý odboj pracuje. Pre TASR to skonštatoval historik Martin Posch z Historického inštitútu Slovenskej akadémie vied a Dokumentačného strediska holokaustu.

Heydrich bol jeden z hlavných strojcov holokaustu

Posch uviedol, že pri Heydrichovi často spomíname len jeho rolu zastupujúceho ríšskeho protektora v Protektoráte Čechy a Morava, hoci to bola len krátka časť jeho života. „Heydrich bol vysokopostavený predstaviteľ nacistického režimu, šéf Hlavného ríšskeho bezpečnostného úradu (RSHA – Reichssicherheitshauptamt), a jeden z hlavných strojcov holokaustu,” ozrejmil Posch.

Hlavnou úlohou RSHA bolo prenasledovanie vnútorných aj vonkajších nepriateľov režimu. Hneď po príchode do Prahy vyhlásil Heydrich stanné právo, uplatňoval taktiku “cukor a bič”. Odsúdil na trest smrti vtedajšieho premiéra protektorátnej vlády Alojza Eliáša a jedným z impulzov pre atentát naňho bola i poprava vysokých predstaviteľov československej predvojnovej generality za ich odbojovú činnosť.

Historik priblížil, že Slovák Jozef Gabčík a Čech Jana Kubiša boli príslušníci československej zahraničnej armády, ktorá sa po stiahnutí z Francúzska dislokovala do Veľkej Británie. „Patrili k tzv. pevnému jadru exilovej armády, teda išlo o vojakov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli emigrovať s cieľom vstúpiť do tvoriacej sa zahraničnej armády. Nešlo teda o vojakov, ktorí by podliehali mobilizácii vo Francúzsku z novembra 1939,” povedal Posch.

Zdroj: teraz.sk

Foto: Ivan Kapusta

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.