Ako „benzinkári“ zvíťazili nad poctivosťou a slušnosťou. Za úspešnej podpory mesta

Benzínka zo Zarevúcej nezmizne a po novom už nie je v rukách mesta ani pozemok, na ktorom stojí. Po deviatich rokoch navyše konateľ spoločnosti otvorene priznal, že zámer vybudovania čerpacej stanice bol jasný už od samého začiatku.

Výsledok hlasovania zo septembrového mestského zastupiteľstva definitívne spečatil, čo bolo „úspešne“ rozbehnuté v roku 2011. Už vtedy bola kauza okolo postavenia „benzínky na Zarevúcej“ horúcou témou najmä kvôli spôsobu, akým vlastníci spoločnosti Europetrol a neskôr JML-Slowakei s.r.o. prišli k lukratívnemu pozemku v strede mesta za výhodnú cenu.

Dobre premyslený plán?

Svoju misiu vo vedení mesta práve začínali primátor Ján Pavlík s viceprimátormi Miroslavom Zubercom a Stanislavom Bellom. „Jedna z prvých vecí, ktorá mi pristála na stole, bola žiadosť spoločnosti Europetrol o kúpu alebo nájom pozemku, pričom účel postavenia benzínovej pumpy bol už vtedy spomenutý,“ hovorí dnes o situácii spred deviatich rokov Miroslav Zuberec.

Keďže pripravoval materiály do vedenia mesta a na mestskú radu, so zámerom spoločnosti nesúhlasil. Navrhol však, že ak má spoločnosť žiadať o pozemok, nech sa tak stane cez verejnú obchodnú súťaž. Spoločnosť vzápätí svoju žiadosť stiahla, a to skôr, než sa vôbec materiál dostal na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Po pol roku sa o slovo prihlásila firma Europetrol znovu. Tentokrát od mesta žiadala prenájom pozemku pri Hypernove na 15 rokov za účelom vybudovania verejného parkoviska. Núkala 3 eurá na meter štvorcový ročne. Aby však radnica o nájomcu nesúťažila, ponúkala firma mestu aj jednorázový „dar“ v podobe 15-tisíc eur. Finančná injekcia mala putovať do basketbalového klubu, ktorý v tom čase nemal na výplaty.

Počas prvého júnového hlasovania v roku 2011 bol proti zámeru vybudovania parkoviska len Miroslav Zuberec. Vtedy sa ešte hovorilo o verejnom parkovisku. Mesto po dlhých rokovaniach napokon nájom pozemku pre parkovisko 29. júna schválilo. Dva týždne predtým bol konateľom firmy Juraj Čech mladší, syn vtedajšieho poslanca a niekdajšieho primátora mesta. Svoj vplyv mal však v spoločnosti nového nájomcu mestského pozemku naďalej cez firmu Amero.

Desiateho augusta podpísala firma Europetrol s mestom nájomnú zmluvu, v ktorej sa zaviazala, že na mieste neďaleko Kaštieľa sv. Žofie postaví verejné parkovisko a nič iné. Zmluvu podpísal konateľ spoločnosti Richard Kordík. O šesť dní neskôr bola však na mestský úrad doručená žiadosť o prehodnotení zámeru. Firma už chcela na prenajatom mestskom pozemku vybudovať čerpaciu stanicu. Komisia pre výstavbu žiadosť podpísala a schválila aj s vizualizáciou.

Počas decembrového hlasovania mali zmenený zámer potvrdiť aj mestskí poslanci. Hlasné „nie“ benzínke v decembri 2011 povedal poslanec z vtedajšieho klubu Ružomberok bez korupcie Ivan Rončák a celý postup nazval podvodom. „Budem ostrejší. Mám problém s procesom. Myslím si, že podľa dátumov je od začiatku každému jasné, že to nie je náhoda,“ povedal pred deviatimi rokmi počas rokovania vtedajší poslanec Ivan Rončák. Narážal na to, aké je jednoduché sa bez verejnej súťaže dostať k pozemku.

„Myslím si, že mestské zastupiteľstvo by podvodníkov malo nazývať podvodníkmi a nie investormi a takýchto podvodníkov s ich kumpánmi hnať zo zastupiteľstva svinským krokom a nie podporovať ich investície,“ konkretizoval na sklonku roka 2011 poslanec Ivan Rončák.

„Poviem len za Komisiu výstavby, ktorá schvaľovala zámer. Pozemok ležal desiatky rokov ľadom. Je veľmi ťažké niečo tvoriť, niečo vybudovať z vlastných peňazí, zamestnať ľudí. Síce získame cenu transparentnosti číslo jeden, no nebude tu robota, nebudú tu ľudia míňať peniaze a nebudú tu po čo chodiť do tohto mesta,“ povedal vtedy poslanec Pavol Fischer.

Práve vtedy boli za výstavbu benzínky oproti Hypernove všetci prítomní poslanci z klubu KDH – J. Bednárik, S. Bella, R. Kendera, M. Motyka, M. Slašťan a P. Slašťan, P. Šípoš a A. Šanobová. Za výstavbu hlasovali aj poslanci Smeru – M. Kramárová, J. Halušková, M. Camberová, L. Valent aj J. Čech a traja poslanci pôsobiaci mimo poslaneckých klubov – A. Trangošová, P. Fischer a V. Lajčiak. Výstavbu odsúhlasilo 16 z 23 prítomných poslancov.

„Proti som bol len ja, hlasovania sa zdržal viceprimátor Zuberec, nehlasovali 5 kolegovia z poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie,“ spresnil dnes Ivan Rončák.
Pred konečným hlasovaním bol ešte schválený pozmeňovací návrh poslanca Martina Motyku (KDH), podľa ktorého po skončení pätnásťročného nájmu musí spoločnosť Europetrol odstrániť prípadnú ekologickú záťaž a dať pozemok do pôvodného stavu. Za tento návrh hlasovalo 20 z 23 prítomných poslancov. Dostal sa aj do dodatku k augustovej zmluve, ktorú už podpísal nový konateľ spoločnosti Maroš Zajac.
Viacerí poslanci argumentovali, že hlasovali správne, v domnienke, že po skončení nájmu sa benzínka naozaj zbúra. V roku 2014, pred voľbami na primátora, už kandidát Michal Slašťan verejne prehlásil, že hlasovať za výstavbu benzínky bola chyba.

Vedenie mesta. Foto: Viktor Mydlo

Právne analýzy spochybnili uznesenie z decembra 2011

V máji 2017 spoločnosť Europetrol previedla benzínovú pumpu postavenú na mestskom pozemku na inú firmu: JML-Slowakei. Konateľom spoločnosti je Maroš Zajac. Ten istý konateľ, ktorý bol v čase uzatvárania nájmu s mestom, spoločne s Jurajom Čechom mladším a Richardom Kordíkom, konateľom firmy Europetrol.

Nájomná zmluva z roku 2011 ale hovorila o tom, že prenechanie predmetu nájmu ako celku inej osobe, či už právnickej alebo fyzickej, môže byť dôvodom na ukončenie nájmu.

Práve preto sa témou opäť začali zaoberať poslanci a skutočnosť, či má nastať ukončenie nájmu, si nechali overiť cez interpeláciu poslanca Jána Kolíka. Radnica odpovedala, že mesto s firmou JML-Slowakei nemá uzatvorenú zmluvu. Novinkou bola navyše informácia, že spoločnosť Europetrol nezaplatila za dva mesiace nájom.

Poslanec Karol Javorka vzniesol novú interpeláciu, kde požiadal primátora „o právnu analýzu prenájmu mestského majetku spoločnosťou Europetrol tretej osobe a pokiaľ došlo k porušeniu nájomnej zmluvy zo strany spoločnosti Europetrol, o vyvodenie adekvátnych dôsledkov.“
Radnica požiadala o právnu analýzu advokáta Ladislava Jančiho, čo niektorí poslanci kritizovali najmä pre spojitosť, že analýzu vypracoval človek, ktorý v minulosti spoločnosť zastupoval.

V roku 2017 vedúca právneho oddelenia Katarína Šimanská pred poslancami hovorila o nezávislosti advokátskej kancelárie. „Nezávislosť“ advokáta Ladislava Jančiho sa však dá dohľadať aj na internete. Súdne rozhodnutie z roku 2015 hovorí o tom, že advokát spoločnosť Europetrol zastupoval v súdnom spore. O dva roky neskôr vytvoril právnu analýzu, podľa ktorej mestu nezostávalo v zásade nič iné, len odstúpiť od zmluvy, čo znamenalo prísť o právny nárok na pozemok a jeho vrátenie do pôvodného stavu. Vedenie mesta sa rozhodlo nájomnú zmluvu ukončiť a od zmluvy odstúpiť. Nie však rozhodnutím zastupiteľstva, ale osobným rozhodnutím primátora Igora Čombora vďaka väčším kompetenciám, ktoré mu odsúhlasili poslanci.

Mesto teda odstúpilo od zmluvy, pretože ju spoločnosť Europetrol porušila. Nie však prevodom majetku na tretiu osobu, dôvodom na odstúpenie bolo neplatenie nájmu zo strany Europetrolu.

„Pozemok sme mali dávno predať. Namiesto peňazí nemáme nič a ešte som mal trpieť aj to, že nám niekto neplatí nájom? Povedali mi, že mám na to právomoci, tak som od zmluvy odstúpil,“ ozrejmil svoj postup Igor Čombor.(nezávislý) „Vlastník si neplnil povinnosti, tak som konal. Ak by som nekonal, napadnete ma, že nič nerobím, keď som urobil, nepáči sa vám, že som dačo urobil,“ hlasno argumentoval primátor.

Rozhodnutie mesta sa nepáčilo poslancovi Zubercovi (nezávislý). „To najhoršie, čo sa dalo urobiť, bolo odstúpenie od zmluvy. Pochovali sme si možnosti, aby sa v rámci platnosti zmluvy vrátil pozemok do pôvodného stavu,“ skritizoval vtedy poslanec Miroslav Zuberec. Dnes nám vysvetlil prečo.

„Stratou vlastnosti nájomnej zmluvy sa dostal do výhody ten, kto na pozemku postavil benzínku. Podľa všetkého to bol zámer primátora, pod rúškom toho, že niekto nezaplatil nájomné. Zo strany primátora to teda bolo logicky odôvodnené. Na druhej strane, nájomca mal povinnosť po skončení doby nájmu, uviesť pozemok do pôvodného stavu. Keď zmluva skončila, stratili sa aj povinnosti, ktoré z nej vyplývajú. Jednou z povinností, ktoré nájomcu trápili, bola práve táto skutočnosť. Mesto sa teda dobre pripravilo,“ povedal pre RK Magazín Miroslav Zuberec.

V zmluve vďaka uzneseniu z decembra 2011 stojí, že ak jedna zo strán odstúpi, musí nájomca, spoločnosť Europetrol, odstrániť ekologickú zaťaž a vrátiť pozemok do pôvodného stavu. Poslanci sa teda zaujímali, či na základe uznesenia firma stavbu odstráni.
„Nie je pravda, že by v zmluve bola klauzula o tom, že po jej skončení je potrebné odstrániť stavbu, to je hlboké nedorozumenie. Je tam zmienka, že treba odstrániť ekologickú záťaž. Stavba na mestskom pozemku nie je ekologická záťaž,“ zdôvodňoval vtedy advokát Janči, prečo podľa neho nie je možné benzínovú pumpu odstrániť, hoci to tak poslanci pri schvaľovaní v roku 2011 chceli v zmluve mať.
Mesto si dalo urobiť ďalšiu analýzu. Výsledkom novej právnej analýzy z decembra 2017 bolo, že naformulovanie uznesenia poslanca Motyku neprikazovalo stavbu odstrániť.

Odôvodnenie, prečo to možné nie je, vyplýva z použitia priraďovacej spojky „a“ v zloženom výroku, ktorý tvorí doplnenie nájomnej zmluvy jej dodatkom. Zjednodušene, stavbu by musel nájomca zbúrať, ak by v dodatku stálo aj ďalšie uznesenie, a to, že „nájomca je povinný po skončení nájmu akýmkoľvek spôsobom uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu“. Ak by mal teda nájomca stavbu zbúrať, uznesenie by malo vyzerať napríklad takto: „v prípade, že nájomca neodstráni prípadnú ekologickú záťaž alebo dané územie, ktoré je predmetom nájmu, nedá do pôvodného stavu, atď.,“ píše sa v právnej analýze, ktorú vyhotovil advokát Michal Krákorník. Suma sumárum, ak chceli poslanci zaručiť zbúranie stavby po 15 rokoch, museli by odsúhlasiť uznesenie v správnom znení. Príbeh benzínky však pokračoval.

Čerpacia stanica na Zarevúcej. (Foto: autorka)

Útvar hlavného architekta napokon nesúhlasil s predajom pozemku

Do roku 2020 sa firma snažila pozemok niekoľkokrát získať, no tento návrh cez poslancov ani raz neprešiel. Párkrát ho jej predstavitelia v deň schvaľovania nechali stiahnuť z rokovania. Aspoň doteraz. Posledný septembrový deň rozhodol jeden hlas a „úspešne“ spečatil, čo bolo začaté už pred deviatimi rokmi. Benzínka sa nezbúra a viac ako tisíc metrov štvorcových v širšom centre už nie je majetkom mesta. Radnica zaň získala 81-tisíc eur, za meter štvorcový si vypýtala 80 eur. Hlasovaniu predchádzala diskusia poslancov.

„Do dnešného dňa nedokážem pochopiť, ako mohlo vôbec dôjsť k tomu, že máme v ochrannom vodnom pásme, na sútoku Revúcej a Váhu, v mieste , kde sa trú hlavátky, benzínovú pumpu. Povolenie tejto stavby bolo priam barbarským činom, ktorý nemá obdobu v civilizovanom svete a je veľkou hanbou vtedajšieho poslaneckého zboru a vtedajšieho primátora a všetkých poslancov, čo za toto zahlasovali,“ povedal počas septembrového zastupiteľstva poslanec Ján Kuráň (Za slušný Ružomberok). Zároveň zdôraznil, že teraz je povinnosťou súčasného poslaneckého zboru, aby si mesto zachovalo aspoň právo rozhodovať o budúcnosti tejto lokality najmä kvôli ďalším generáciám a nepredalo ju za 30 strieborných, tak, ako to navrhuje.

„V minulom volebnom období sme sa tejto téme venovali štyrikrát, návrh neprešiel viac menej o jeden hlas. Pretože situácia sa gradovala do stavu, že sanácia nie je možná a stavba už nikdy nemôže byť odstránená. Boli ste to vy, pán primátor, ktorý ste rozviazali zmluvu s nájomcom, tým pádom sa zrušila vymožiteľnosť plnenia požiadavky, aby bola stavba sanovaná. Je to záležitosť svedomia, a preto budem hlasovať proti,“ povedal počas rokovania černovský poslanec Patrik Habo (nezávislý).

Iný názor mal Milan Šlávka. „Všetci vnímame to, ako sa spoločnosť dostala k pozemku, je to podivné, ale postavme sa k tomu racionálne, pragmaticky a emócie dajme bokom. Neustálym nárekom nad touto kauzou jej len ubližujeme, naťahujeme ju. Myslím si, že suma 80-tisíc je slušný balík pre mesto a preto bude klub hlasovať za tento návrh,“ uviedol poslanec Šlávka predseda Klubu primátora.

„Stanica sa legálne vybudovala aj skolaudovala. A tým, že sa stále rozvirujú vášne a používajú silné slová, tak ja som bol konfrontovaní v prvom volebnom období túto situáciu riešiť. Vyriešilo sa to tak, že v druhom volebnom období sa protiprávny stav dal vysporiadať len vecným bremenom, ktoré mi odsúhlasili poslanci. Nikto už nebude pumpu váľať v tomto čase, ľudia tam chodia tankovať, aj v iných mestách bývajú na takýchto exponovaných miestach pumpy, Ružomberok nie je výnimkou,“ vysvetľoval primátor Čombor.
Kým v roku 2011 dal k stavbe čerpacej stanice hlavný architekt Jozef Jurčo kladné stanovisko, teraz, o deväť rokov neskôr bol Útvar hlavného architekta proti odpredaju pozemku.

„Útvar hlavného architekta v zmysle pripomienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, OZ Piešťany, k prerokovaniu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Ružomberok v ktorom sa vymedzuje ochranné pásmo rieky Revúca na 10 m nesúhlasí s odpredajom predmetnej plochy,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré bolo predložené k rokovacej správe.

„Pôvodná rana, ktorá sa rozjatrila, je ale celý areál v okolí Hypernovy. Kaštieľ sv. Žofie je najvýznamnejším miestom v Ružomberku. V prípade čerpacej stanice sa nejedná o právny precedens, ale je tam akýsi vnútorný postoj a nastavenie ľudí, vychádzajúceho zo stavu, v akom je teraz kaštieľ. Existuje prepojenie ľudí s miestom, majú k nemu vzťah. To ich najviac na celej záležitosti vyrušuje,“ spresňuje problém s celým územím hlavný referent z útvaru architekta Pavol Šrankota. Zároveň dodáva, že ak by sa povoľovala výstavba benzínky teraz, nebolo by to zrejme také jednoduché. „Štátna vodná správa nám dala pripomienku, že ochranné pásmo sa pozdĺž Revúcej upravuje na 10 metrov. V čase budovania benzínky to bolo o polovicu menej,“ vysvetľuje ďalej pre RK Magazín Šrankota.

Za predaj pozemku napokon hlasovali 13 poslanci: M. Gašaj, J. Halušková, S. Klačko, M. Kramárová, M. Kubačka, R. Zach, M. Lazár, V. Ružička, A. Stolárová, M. Šlávka, T. Šošovec, J. Štreitová, S. Javorka. Proti boli 12 poslanci J. Bednárik, J. Burgan, P. Habo, M. Hromada, M. Kerdík, Ľ. Kubáň, J. Kuráň, V. Macko, A. Šanobová, P. Šípoš, P. Štupák a K. Javorka.

Po deviatich rokoch konateľ spoločnosti Maroš Zajac pre Mestskú televíziu Ružomberok navyše priznal, že od samého začiatku chceli na mieste postaviť benzínku. „Vymyslel som zámer na ich (mestskom pozn. redakcie) pozemku a oni (radnica, pozn. redakcie) to chceli dať verejnou súťažou. Vtedy by moja firma určite nebola schopná konkurovať svetovým ropným gigantom. Z tohto dôvodu sme to rozdeľovali na dva razy. Od samého začiatku sme vedeli, že tam chceme postaviť čerpaciu stanicu,“ priznal konateľ spoločnosti JML-Slowakei Maroš Zajac.
Mesto predalo pozemok za 81-tisíc eur. Oslovili sme realitnú agentúru, ktorá síce nechcela byť menovaná, no potvrdila, že mesto sa ako predajca zachovalo v cene pozemku správne. Spomínaných 80 eur za m2 skutočne predstavuje trhovú hodnotu pozemku.

Architekt Matúš Bišťan: Miesto na sútoku Váhu a Revúcej má významnú hodnotu

Proti vybudovaniu čerpacej stanice na sútoku Váhu a Revúcej boli už od začiatku viacerí aktivisti, ktorých podporil aj Cech architektov. Začiatkom roka 2012 vznikla na podnet aktivistov iniciatíva s názvom Ružomberok nie je ok a následne aj petícia Nie benzínke. Čelnými osobami v petičnom výbore boli Boris Mutina, Richard Kožár, Matúš Bišťan, Patrik Lupták a Tomáš Kollár. Začiatkom apríla 2012 odovzdali do rúk primátora petíciu s takmer dvetisíc podpismi. Vedenie mesta potvrdilo, že sa ňou bude zaoberať.

„Skončilo to tak, ako väčšina podobných akcií, zobrali to na vedomie, nespochybňovali to, ale neurobili nič preto, aby sa veci napravili,“ hovorí dnes Matúš Bišťan. A hoci vtedy vedenie Ružomberka názor architekta nepočúvlo, o jeho šikovnosti dnes hovorí celé Slovensko. A pochváliť sa (ne)zabudlo na sociálnej sieti ani mesto. Rodák z Ružomberka vyhral prestížne ocenenie za architektúru CE ZA AR 2020 v kategórii Interiér za projekt Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice v Senci.

Foto: www.cezaar.tv

Vďaka aktivistom sa o prípad „benzínky“ začali zaujímať nielen miestni, ale aj médiá. Aktivisti poukázali na šesť dôvodov, kvôli ktorým verejne protestujú proti postaveniu benzínky. Nepozdával sa im postup investora, ktorý pôvodne deklaroval vybudovanie verejného parkoviska. Poukázali na problémový nájom, pričom vyčítali primátorovi, časti poslancov a taktiež hlavnému kontrolórovi mesta nekonanie vo veci výšky nájmu po odsúhlasení zmeny zámeru. Upozorňovali na nebezpečný precedens do budúcnosti ohľadom získavania mestských pozemkov investormi. Poukázali aj na prepojenie celej kauzy na vtedajšieho poslanca a niekdajšieho primátora Juraja Čecha, ktorého syn bol bývalý konateľ investora. Posledný z dôvodov hovoril o enviromentálnom riziku, ktoré je spojené s budovaním čerpacej stanice v blízkosti chránenej lokality sústavy Natura 2000. Aktivisti navyše deklarovali svoje podozrenie, že vedenie mesta a časť poslaneckého zboru podporovalo nehospodárnosť, resp. že môže ísť o vážny konflikt záujmov či dokonca korupčné správanie.

Proti benzínke bola aj Miestna organizácia Slovenského zväzu rybárov (MsO SZR). Aj dnes, po deviatich rokoch potvrdila, že miesto na sútoku Váhu a Revúcej, kde sa čerpacia stanica nachádza, je významným neresiskom, ktorým sa nemôže pochváliť žiadne miesto na Slovensku.

„Je to ideálna oblasť pre neres podustvy, hlavátky a lipňa. A keby sa nejaké nečistoty z benzínky vypustili, môže to mať vážne následky, ktoré by sa dali počítať v státisícoch,“ povedal pre RK Magazín predseda MsO SZR Michal Blumenstein. Aj napriek tomu, že viacerí členovia petičného výboru už nežijú v Ružomberku, kauzu naďalej sledovali. „Spoločnosť Europetrol sa opakovane snažila odkúpiť pozemok. Vždy sme sa ozvali, teraz sme ani nestihli, nevedeli sme, že je to na programe,“ priznáva Matúš Bišťan. Zároveň hovorí, že po zmene vedenia mesta čakal, ako na celú situáciu bude reagovať nový primátor Čombor.

„Z jeho reakcií bolo úplne zjavné, že vedenie mesta stojí na strane pochybných podnikateľov. Robili kroky, ktoré boli v prospech pochybných podnikateľov, ani sa len netvárili, že sú na strane záujmu mesta,“ konštatuje architekt. Jedným dychom dodáva, že predaj je len zavŕšenie celej katastrofy, pretože mesto už pozemok nikdy nedostane do svojich rúk.

Miesto na sútoku Váhu a Revúcej má pritom veľkú hodnotu a podľa Bišťana nie je ani náhoda, že tam stojí kaštieľ. „Viacerí sme sa domnievali, a už vtedy aj boli náznaky, že keď sa odkloní hlavný ťah vybudovaním diaľnice, tak supermarket stratí zmysel a v budúcnosti sa otvorí možnosť sa doničeným kaštieľom zaoberať. Nemohli sme predsa dovoliť, že na takomto mieste, ktoré by sme mohli v budúcnosti revitalizovať v súvislosti s kaštieľom, bude stáť benzínka. Viacerí sme sa navyše domnievali, že raz bude mať mesto možnosť pozemok odkúpiť späť,“ vysvetľuje dôležitosť miesta oproti Hypernove Matúš Bišťan.

Titulná fotografia: Čerpacia stanica na Zarevúcej. Foto: Anna Zábojníková

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka. V RK Magazíne som zástupkyňa šéfredaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk.