Ako si predstavujete Boha?

Vianočné zamyslenie katolíckeho kňaza Štefana Bocka.

Emanuel = Boh s nami. Čo to znamená? Čo to pre vás znamená? Ako si predstavujete Boha?

Ako nejakú všeobjímajúcu silu? Niečo, čo nás napĺňa bázňou, ale nezaväzuje? Niečo nedosiahnuteľné? Alebo niekoho nedosiahnuteľného? Neopísateľného?

Osobu s úžasnou mocou, ktorej podlieha všetko, „je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých“ (Ef 4, 5b)?

A čo tak ako Ježiša, ktorý prišiel medzi nás a bol s nami – jeden z nás, ktorý by sa zrejme nehanbil postovať fotky na Facebooku alebo Instagrame, lebo by chcel, aby sa správa o Otcovi a Božom kráľovstve dostala čím ďalej? Boh – Ježiš, ktorý má tvár, a už neplatí to starozákonné: „Človek ma nemôže vidieť a ostať nažive“ (Ex 33, 20b).

Práve preto môžeme vidieť jeho tvár v toľkých podobách a na toľkých vyobrazeniach: jeho zamyslený či smutný pohľad, Ježiš, ktorý dáva sväté prijímanie, nesie ovečku na svojich pleciach, objíma deti, dokonca sa smeje…

Na druhej strane pribitý na kríž – od romantického stvárnenia bez kvapky krvi až po surové obrazy z Umučenia Krista, ktoré naznačujú, akú cenu zaplatil Otec za perlu, ktorú v každom z nás vidí (porov. Mt 13, 45-46).

Ale v týchto dňoch nám náš dobrý Boh ponúka úplne iný obraz – maličké dieťa, ktorého sa až bojíte dotknúť, aby ste mu neublížili.

Dieťa, na ktorom vás fascinuje, ako dýcha počas spánku, ktorého plač vo vás vzbudzuje túžbu urobiť preň nemožné, ktorého úsmev hovorí za všetky nezrozumiteľné pokusy o slová. Nádherné stvorenie.

Dieťa – dar Boha človeku, Boží Syn – dar Otca svetu.

Ako je možné, že sa mu klania tak málo ľudí? Že ho nechcú objať, poláskať, že si ho dokonca nevšímajú? Úplne jasne to vyjadrujú Ježišove slová: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (Mt 11, 25b).

Ježiš je skrytý pred pyšnými, a pritom zjavný pastierom, chudobným, ale i bohatým a múdrym, ktorí sú ochotní prijať, že ten nedosiahnuteľný, neopísateľný, osoba s úžasnou mocou, ktorej podlieha všetko, je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých, sa môže takto znížiť.

A nielen, že môže, ale robí to, aby bol s nami – Emanuel = Boh s nami.

Pridajte sa teda k pastierom či k mudrcom, nedajte sa oklamať tými vnútornými pochybnosťami, ktoré zasieva nepriateľ, aby nás odlákal od stretnutia, ktoré navždy zmení náš život.

Nič totiž nie je dôležitejšie, ako byť s Ním.

Štefan Bocko
Autor je katolíckym kňazom, pôsobí ako kaplán v Spišskej Starej Vsi a je rodákom z Ružomberka.

Foto – Marek Hasák

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.