Púťou na Kalváriu veriaci oslávili Sedembolestnú Pannu Máriu

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie niekoľko stoviek Ružomberčanov absolvovalo krížovú cestu na Kalváriu, kde sa zúčastnili slávnostnej omše pred miestnym kostolom. Hlavným celebrantom bol kňaz Stanislav Kaník, ktorý pôsobí vo vojenskej nemocnici (foto vnútri).

Kalvária s kostolom Povýšenia svätého kríža a 14 kaplnkami bola vybudovaná v rokoch 1858 – 1860. Iniciátormi výstavby boli kňazi Ján Nepomuk Záhora, Andrej Kučma a miestni veriaci. Kostol bol obnovený na začiatku a v polovici 20. storočia.

Vnútorné zariadenie navrhol Valér Aurel Zavarský, reliéfne plastiky sú dielom Františka Gibalu. Interiér v roku 1959 obohatili nástenné maľby Mikuláša Klimčáka.

Foto – Imrich Gazda

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.