Blog

Zachráňme schody

Každé mesto má stavby, ktoré ho charakterizujú. Niektoré sú staré, viacstoročné, iné novšie. Ale aj tie mladšie majú právo na existenciu. Bezhlavo rúcať dokáže každý – v našom meste je dosť dôkazov.