Bytová výstavba v meste pribúda len pomaly, no je tu šanca na zmenu

V uplynulých rokoch pribúdali nové byty v Ružomberku len pomaly. Najväčším prírastkom bola dnes už dokončená bytovka na Bystrickej cesta s celkovo 59 novými bytmi. Záujem o ne predpovedá, že dopyt momentálne výrazne prevyšuje ponuku dostupného bývania.

Aktuálne rozostavaný je len jeden projekt a to bytovka od spoločnosti Nelly Consulting v lokalite Malé Tatry, ktorá prináša na realitný trh 21 nových bytových jednotiek. Podľa webovej stránky developera je aktuálne predaných, alebo rezervovaných už 12 z celkovo 21 bytov. Všetky by mali byť hotové koncom leta budúceho roka. Rezidenčný projekt na ulici Poľná je síce už dlhšiu dobu hotový, no podľa dostupných informácii ešte stále prebieha kolaudačné konanie a v bytovke stále nebývajú noví majitelia hoci veľká väčšina z celkovo 28 bytov je už predaná. V príprave je hneď niekoľko nových projektov, avšak koľko z nich sa dostane aj do výslednej realizácie je v tejto chvíli neisté. Závisieť bude z veľkej časti od prorozvojového nastavenia vedenia mesta a poslancov.

„Stobytovka“ na Klačne je ohrozená, vedenie mesta je nepochopiteľne proti

Hoci je aktuálny stav bytovej výstavby v Ružomberku je nelichotivý, zmeniť sa to už môže v blízkej dobe. Developer Nelly Consulting predstavil zámer postaviť veľkú, 100-bytovú jednotku na sídlisku Klačno spolu s obchodnými prevádzkami a parkovacími plochami na parcele určenej pre bytovú výstavbu. Žial, vedenie mesta v tejto chvíli nepochopiteľne protestuje proti takýmto zámerom, oficiálne pod zásterkou výstavby DSS, ktorá však odporuje aktuálne platnému a schválenému územnému plánu mesta. Napriek tomu, že obyvatelia Klačna, ale aj celého mesta by tak mohli dostať nové parkovacie miesta, obchodné prevádzky, prevádzky služieb, dostupné byty a nové parkovacie miesta. Radnica by navyše dostala finančnú protihodnotu v podobe niekoľko stotisíc Eur za odpredaj parcely do rúk developera, za ktoré by napr. mohla komplexne zrekonštruovať priľahlé ulice a miestne komunikácie a zlepšiť sa tak kvalitu života pre všetkých obyvateľov Klačna. Žial, vedenie mesta je v tejto chvíli proti takýmto zámerom a o celej veci budú rozhodovať na niektorom z mestských zastupiteľstiev poslanci. Tí ak sa stotožnia s názorom vedenia, tak sídlisko Klačno namiesto komplexnej občianskej vybavenosti opätovne nezíska nič a ľudia sa budú naďalej pozerať na trávnaté porasty a dreviny v lokalite. Množstvo (ne)dostupného bývania by v takomto prípade bol už len neželaným bonusom pre mesto a všetkých, najmä mladých ľudí hľadajúcich si svoje bývanie.

Predstavený zámer investícii od spoločnosti Nelly na Klačne

Roveň i Plavisko s niekoľkými zámermi

Ďalším, verejnosti čiastočne predstaveným zámerom je vybudovanie takmer 60 nových bytov v lokalite sídliska Roveň na nároží ulíc Za dráhou a Poľná, kde sa opätovne aktivizuje developer Nelly consulting ktorý aktuálne pre daný zámer podal žiadosť o územné rozhodnutie. Ak by stavebné a územné konanie dopadlo úspešne, nové byty by v tejto lokalite mohli začať vyrastať už v budúcom roku, avšak realizácia celého zámeru v tejto chvíli ešte istá nie je. Na sídlisku Roveň má podľa dostupných informácii záujem opätovné investovať aj developer Odeko, ktorý má záujem postaviť v meste niekoľko sto bytov v nasledujúcich rokoch. Aktivity si na Rovni pripravujú aj ďalší väčší či menší hráči, avšak zatiaľ bez konkrétneho výsledku, resp. predstaveného zámeru.

Projekt CITYPARK od spoločnosti Nelly by na trh mohol priniesť ďalších cca 60 nových bytov

Ďalšou lokalitou v ktorej by sa mohla rozbehnúť bytová výstavba je lokalita Plaviska, kde by v prípade úspešnej realizácie 4 bytových domov pribudlo cca 170 bytových jednotiek z čoho minimálne 3 by boli nájomného charakteru. Aj keď poslanci na uplynulom zastupiteľstve schválili zámer výstavby ďalších dvoch bytových domov, realizácia celej lokality je časovo neistá a v tejto chvíli hrozí, že dlhopripravovaný projekt prvého bytového domu po rokoch prípravy zlyhá a mesto nebude schopné nájomný bytový dom prefinancovať a postaviť. V takom prípade samospráva priznala, že by celý projekt ponúkla na odpredaj vo verejnej súťaži. Vzhľadom na spomenuté schopnosti súčasného vedenia samosprávy v otázke investícii a bytovej výstavby je extrémne nepravdepodobné, že by sa rozbehla výstavba ďalšieho bytového domu na ulici Cesta do tehelne a veľkým úspechom by bolo, ak by sa ešte za súčasného vedenia rozbehli aktivity na dvoch aktuálne schválených nájomných bytových domoch. Pri projektoch prestupného bývania v Rybárpoli bude závisieť aj od úspechu žiadosti, ktorú samospráva podala, ale realizácia tohoto projektu je takisto neistá a spoliehať sa v tejto chvíli Ružomberčania môžu len na prípadného úspechy súkromných developerov.

Vizualizácia dvoch bytových domov na ulici Plavisko. Zdroj: MsÚ

Ak chce radnica aby rozvoj bytovej výstavby v meste ďalej nestagnoval, tak je potrebné aby kompletne zmenila svoj prístup k potenciálnym súkromným investíciám ako aj svojím vlastným, keďže svojím vajatavým prístupom môžeme už roky badať stagnujúce mesto, kde sa stavebná aktivita ráta v jednotkách a sebemenšia investícia je braná ako veľký úspech.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.