Chlieb a hry od mesta nečakajte

Poslaním miestnej samosprávy nie je ľudí sýtiť a zabávať. Jej úlohou je vytvárať podmienky preto, aby ich sýtili a zabávali iní.

V uplynulých týždňoch zažil Ružomberok dve vydarené akcie, ktoré pritiahli tisícky záujemcov – jarmok spätý s oslavami 700. výročia vzniku mesta a Korýtkofest.

Radosť a nadšenie po ich skončení vystriedal smútok. „A teraz zasa celé mesiace nič. Prečo takéto akcie nie sú častejšie?“ povzdychol si nejeden Ružomberčan.

Panem et circenses. Chlieb a hry. Tak znie starobylé príslovie, ktoré odrážalo politiku cisárov na sklonku Rímskej ríše. Ľuďom dávali jedlo a zábavu, aby prekryli hromadiace sa problémy a zabránili prejavom verejnej nespokojnosti.

Primátor však nie je cisár a poslaním miestnej samosprávy v 21. storočí nie je ľudí sýtiť a zabávať. Jej úlohou je vytvárať podmienky preto, aby ich mohli sýtiť a zabávať iní.

Živobytie majú dať občanom veľké firmy a podniky, malí a strední podnikatelia; voľnočasové aktivity a zábavu zasa výchovno-vzdelávacie zariadenia, občianske združenia či komunitné organizácie. Pre všetkých zmienených má mesto „len“ vytvárať podmienky, aby sa im v ňom dobre pôsobilo a mohli napĺňať svoje poslanie.

Pozitívnym príkladom je spomínaný Korýtkofest. Nadšenci z Liptov Active dostali nápad, mesto a Oblastná organizácia cestovného ruchu región Liptov podali pomocnú ruku a výsledkom je nielen vydarená akcia, ale aj prevádzka vláčika počas celého leta.

Horšie to dopadlo v prípade areálu bývalého Texicomu. Mesto tu vlani skúpilo cesty, aby skvalitnilo infraštruktúru pre súčasných užívateľov priestorov z radov podnikateľských subjektov, ale aj pre potenciálnych záujemcov. Dobrý úmysel však ostal nedotiahnutý. Cesty sú síce už viac ako rok vo vlastníctve mesta, ale podľa slov miestnych podnikateľov sa o nich vôbec nestará.

Do budúcna si preto nepýtajme od mesta chlieb a hry, ale požadujme, aby poskytovalo taký servis, aby heslu „panem et circenses“ zadosťučinili druhí.

A rovnako sa v duchu slov bývalého amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho nespytujme len na to, čo toto mesto môže urobiť pre nás, ale aj na to, čo môžeme my urobiť pre toto mesto.

Lebo kvalita štátu, kraja či mesta je vždy priamo úmerná kvalite a obetavosti jeho obyvateľov.

Foto – Peter Kravčák

Vyštudoval som dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium som absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, píšem pre internetový denník Postoj.sk a pre médiá komentujem dianie v cirkvi.