Developer približuje svoje zámery výstavby na Klačne, reakcia mesta je neistá

Len pred nedávnom predstavený projekt bytovej výstavby na Klačne vyvolal búrlivú diskusiu na strane obyvateľov najmä priľahlých bytoviek, ktorých sa prípadná výstavba pochopiteľne dotýka najviac.

Parcela na hrane Liptovskej ulice bola určená na výstavbu prakticky od vzniku sídliska Klačno a zástavba by mala doplniť urbanistickú os a výstavbu sídliska de facto ukončiť. Zámer výstavby bytovky na tomto území pritom nie je vôbec nový, posledne koncom roka 2019 radnica odmietla ponuku martinskej spoločnosti MARCOOP, ktorá v zmienenom území plánovala výstavbu dvoch bytových domov. Stanovisko mesta v tej dobe síce bolo odmietavé, ale len z dôvodu, ktorý v tej dobe vyslovil Útvar hlavného architekta: ,,Predmetná plocha v zmysle územného plánu mesta pripúšťa bytové domy, ale aj občiansku vybavenosť, detské ihriská, parkoviská, atď. Vzhľadom k vysokej intenzite obyvateľov a chýbajúcej doplnkovej vybavenosti v tejto lokalite ÚHA neodporúča urbanizovať územie len bytovými domami bez polyfunkcie.Radnica sa teda výstavbe v tejto lokalite nebránila, avšak vadilo jej, že vtedajší investor neprinášal do infraštrukturálne poddimenzovaného sídliska žiadnu polyfunkciu a vedenie mesta preto túto investíciu zamietlo, hoci už vtedy mohla priniesť mestu vyše 940 000 eur za odpredaj pozemkov.

Plány spoločnosti MARCOOP na výstavbu dvoch veľkých bytových domov z roku 2019. Zdroj: MsU

Dnes je situácia podobná a predsa len odlišná. Developerská spoločnosť Nelly ponúkla mestu zámer, ktorý rovnako počíta s bytovou výstavbou, avšak len na jednom mieste. Okrem bytovej výstavby ponúka aj rozšírenie parkovacích miest, vybudovanie detského ihriska a najmä vybudovanie malého obchodného centra, ktoré podľa návrhu investora má obsahovať 7 rôznych prevádzok:

  1. Predajňu potravín pravdepodobne jedného z renomovaných potravinárskych reťazcov
  2. Poštu
  3. Kaviareň / Cukráreň s terasou
  4. Lekáreň
  5. Kvetinárstvo
  6. Fast food
  7. Bankomat

Všetky zmienené prevádzky by v prípade realizácie celého zámeru zásadne obohatili ponuku služieb na sídlisku Klačno, čo by nielen pomohlo občianskej vybavenosti a kvalite bývania na sídlisku, ale takisto zvýšilo hodnotu nehnuteľností pre vlastníkov bytov, keďže Klačno by po zrealizovaní plánovaných investičných akcii v podobe parkovacích miest, obchodného centra, športovo-oddychového areálu či rekonštrukcie ciest nadobudlo komplexnejší a mestskejší charakter, než je tomu dnes. Radnica by navyše získala aj nemalé finančné prostriedky za odpredaj mestských pozemkov, ktoré by mohla napríklad investovať do zdevastovaného a odpudivého stavu centra mesta.

Vedenie mesta v tejto chvíli nepochopiteľne vajatá. Argumentom „proti“ nie je ani tak obava miestnych o voľný priestor využívaný na šport či rekreáciu na ktorom by mala stáť bytovka, ale akýsi zámer výstavby domova sociálnych služieb, ktorý si bude vyžadovať veľké množstvo finančných, časových a ľudských zdrojov. Ba čo viac, celý zámer výstavby domova pre seniorov je v rozpore s platným územným plánom a idea umiestnenia takého zariadenia v tomto priestore nepodliehala ani elementárnemu lokalizačnému programu. Mesto v uplynulých dňoch navyše dostalo ponuku aby takéto DSS, ak má oň skutočný záujem, bolo vybudované na ulici Jána Jančeka. Mesto má jedinečnú možnosť simultánne moderovať rozvoj mesta na úrovni sociálnej aj bytovej politiky a to s investorom, ktorý je očividne ochotný robiť ústupky. Ak teda vedenie mesta má záujem na rozvoji mesta, naskytá sa možnosť posunúť Ružomberok dopredu hneď v niekoľkých oblastiach. Ako ju však využijú je na rozhodnutí trojice Čombor-Bednárik-Lazár ako aj poslancoch mestského zastupiteľstva.

Hlavná fotka: Zámer spoločnosti Nelly Consulting

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.