Deziderov zoznam

Ľahko-vážny postreh Antona Laučeka.

Neďaleko priemyslovky, môjho voľakedajšieho pôsobiska, stála krčma pomenovaná po ružomberskom najznámejšom maliarovi, ktorú študenti, viac ako osemnásťroční, bežne navštevovali. Riziko, že ich uvidia vyučujúci, ako dnu alebo von vchádzajú a vychádzajú, bolo viac ako veľké, no oni adrenalín milovali. Často sa, značne pod parou, vracali takí na internát. Alebo si do krčmy odskočili na pivo počas veľkej prestávky.

V jeden podvečer, idúcky okolo spomenutého pohostinstva, stretol som stadiaľ dolu schodmi schádzajúceho študenta, trošičku zmotaného, lebo keď ma zbadal, radšej sa chytil zábradlia a pozdrav iba zamrmlal.

Na druhý deň mal so mnou hodinu nemčiny, a tak som, samozrejme, previnilca vytiahol k tabuli. Mýlil si perfektum s préteritom a odpoveďou potvrdzoval starú známu pravdu: „Ťažké sú rána opilcov.“

Spýtal som sa ho priamo:

„Dezider, čo si robil včera poobede? Žiadne učenie? Nemčina nič? To si bol celý čas v krčme? Videl som ťa vychádzať.“

Pozrel, vôbec nie zaskočený. Odpoveď mal pripravenú:

„Ja som tam bol napomenúť spolužiakov z našej školy, aby nepili.“

Trieda vybuchla smiechom.

„Hm… Nevedel som, že si zapálený bojovník proti alkoholizmu.“

„Som… Plánujem založiť aj krúžok odporcov liehových radovánok. Na tejto škole už je najvyšší čas. Vyhľadávam a registrujem jeho budúcich členov.“

Hovoril to s vážnou tvárou, neuhýbajúc pohľadom.

„No výborne. Potom ti nebude robiť problém doniesť mi zoznam všetkých, ktorých si v šenku napomínal. Dostanú odo mňa nariadenie povinne sa zapísať do toho tvojho krúžku.“

„Jasné. Samozrejme. Zajtra ho máte na stole.“

Žiaci sa rehotali. Dežo je number one. Vystrelil si aj z učiteľa priamo na hodine. Takto sa už dávno nepobavili.

Lenže on menoslov previnilcov na druhý deň ozaj priniesol.

Publikované v zbierke Iba tak VI. (2015)

Foto – kamnapivo.sk

Známy ružomberský spisovateľ a vysokoškolský predagóg, pochádza z Černovej. Je autorom desiatok románov, poviedok a noviel, ako aj divadelných a rozhlasových scenárov.