Evanjelici si pripomínajú sviatok Pamiatky reformácie

Ilustračná fotografia. Zdroj: pexels.com
Podstatou reformácie bol od jej začiatku návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Ide o 505. výročie, kedy Martin Luther vyvesil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov.

Evanjelici na Slovensku i vo svete si v pondelok pripomínajú deň Pamiatky reformácie. Proces reformácie stredovekej cirkvi sa začal 31. októbra 1517, keď augustiánsky mních, nemecký teológ, kazateľ, reformátor a zakladateľ protestantizmu Martin Luther vyvesil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov.

Podstatou reformácie bol od jej začiatku návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Vystúpením Martina Luthera vo Wittenbergu sa začal proces, ktorý nesie názov reformácia – z latinského reformare – opraviť, dať znova do poriadku, čo bolo narušené.

Pre evanjelikov sviatok reformácie nie je len spomienkou na historické udalosti, ale ide o proces, počas ktorého si má jednotlivec aj spoločnosť uvedomiť, či je na správnej ceste, má naprávať chyby a usilovať sa o návrat na správnu cestu. Znamená to každodenný návrat k Božiemu slovu. Na Deň reformácie sa v čase mimo koronakrízy v evanjelických kostoloch konávajú slávnostné služby Božie a číta sa Pastiersky list Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Pastiersky evanjelických list biskupov

Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) napísal k pamiatke reformácie pastiersky list, v ktorom pripomenul, že ide o 505. výročie Lutherovho pamätného vystúpenia. „Všimnime si tri dôležité udalosti. Veľmi aktuálne nás oslovujú pre náš dnešok,” uviedli biskupi. Prvou je podľa biskupov návrat Luthera do Wittenbergu po desiatich mesiacoch jeho exilu na hrade Wartburg v marci 1522. Poukázali na to, že ani v súčasnosti nás neposunie ďalej radikálne a povrchné opakovanie toho, “kým nie sme” a nepomôže nám ani kritika iných.

Luther celý rok 1522 investoval do evanjelického kázania o základných princípoch viery a života, fungovania zboru a cirkvi, hodnote slova a sviatostí. „A tak po piatich rokoch búrlivých vonkajších udalostí sa na jar roku 1522 začalo sústredené budovanie evanjelickej cirkvi – a to poctivým, systematickým Lutherovým kázaním a vyučovaním,” uviedli biskupi. Nech je toto impulzom pre všetkých.

Biskupi vyzývajú veriacich, aby sa čítanie písma, zvlášť Novej zmluvy, spojené s modlitbou, stalo súčasťou života a osobnej zbožnosti.

Na rozdiel od katolíkov, ktorí 1. novembra slávia Sviatok všetkých svätých a 2. novembra majú Spomienku na všetkých verných zosnulých, evanjelici nemajú sviatok všetkých svätých a 2. novembra na deň Pamiatky zosnulých pri hroboch spomínajú na svojich príbuzných. Evanjelici sa nemodlia k svätým, ale k Trojjedinému Bohu – Otcovi, Synovi a Duchu Svätému.

Zdroj: Teraz.sk

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.