Igor Čombor: Či budem kandidovať, poviem až v lete

S primátorom Ružomberka Igorom Čomborom sme sa rozprávali o jeho úspechoch, aj neúspechoch na čele mesta, o spolupráci s poslancami, ale tiež o jeho opätovnej kandidatúre.

Vstúpili sme do nového roka, ktorý je posledným rokom vášho funkčného obdobia. Čo by ste počas neho ešte chceli stihnúť? 

Získali sme dvojmiliónový grant na výstavbu kompostárne, čo bude najväčšia finančná investícia v roku 2018. Okrem toho sú naplánované aj ďalšie veľké akcie, napríklad vybudovanie cyklochodníka cez Makovického ulicu až do Hrabova, rekonštrukcia pešej zóny a Mariánskeho námestia, revitalizácia Kalvárie či rozbehnutie výstavby športového areálu na Klačne.

Toto všetko sú plány. Čo sa vám podarilo stihnúť počas uplynulých troch rokov?

Myslím, že je toho naozaj dosť. Mesto kúpilo časť ciest v areáli bývalého Texicomu, čo umožní ďalší rozvoj týchto priestorov a príchod ďalších podnikateľov. Zrekonštruovali sme niekoľko škôl, opravili zimný štadión, sanovali hrádzu na Hrabove, skrášlili nábrežie Revúcej v Baničnom, opravila sa lávka cez Váh a dalo by sa pokračovať aj ďalej.

Niečo sa podarilo, niečo sa rozbieha, ale na druhej strane viaceré projekty viaznu. Napríklad výstavba novej plavárne či bytová výstavba.  

Aj tieto investičné akcie chceme dokončiť. Hoci priznávam, že sa to už nestihne počas tohto volebného obdobia. Veľkú energiu venujem sceľovaniu pozemkov v lokalitách Do dielca, v Bielom Potoku a v Černovej, aby čo najskôr mohla byť spustená výstavba nových domov a zastavil sa tak úbytok obyvateľov mesta. Z časového hľadiska som tieto aktivity neodhadol úplne presne, vyžadujú si viac času, ako som predpokladal, ale naštartované procesy sú už nezvratné.

Mnohí Ružomberčania denne prechádzajú okolo spustnutého pozemku v centre mesta, kde mal stáť Aupark. Pomaly tam vyrastá už lesopark.

Vlastníkovi sme pri kultivácii tohto priestoru ponúkli finančnú pomoc 1,3 milióna eur. Keďže mesto je v dobrej finančnej kondícii, nie je zadlžené, nebáli by sme sa vziať ani úver, len aby to tam vyzeralo ináč. Lenže s pánom Badánikom sme sa nedohodli, ide mu len o predaj pozemku, z ktorého by mal finančný profit. Pustiť z rúk mesta pozemok v úplnom centre, bola obrovská chyba môjho predchodcu.

Sčasti to pripomína situáciu okolo kaštieľa sv. Žofie spred pätnástich rokov. Na jar minulého roka ste pre Ružomberský hlas povedali, že kaštieľ chcete dostať späť do rúk mesta. Pohlo sa niečo v tejto veci?

Pracujeme na tom. Do troch mesiacov by mohol byť návrh na odkúpenie kaštieľa v zastupiteľstve. Rovnako sa usilujem od ministerstva obrany získať do vlastníctva mesta Koniareň a budovu starej pôrodnice.

Nepodarilo sa vám pritiahnuť ani veľkého investora, ktorého ste sľubovali. Lebo ľudia potrebujú nielen bývanie, ale aj prácu, aby vôbec mali za čo bývať.

Áno, nepodarilo sa to. Lenže Ružomberok je natoľko zaťažený negatívnymi fenoménmi z minulosti, že to výrazne bráni ďalšiemu rozvoju mesta.

Čo tým chcete povedať?

Mesto dopláca na to, že dlhé roky nebolo okresom.

Lenže to bolo ešte pred rokom 1989. Dokedy sa budeme vyhovárať na minulosť?

Nie je to výhovorka, ale fakt. Veď kedy sa Liptovský Mikuláš najviac posunul dopredu? Práve v čase, keď Ružomberok nebol okresom a všetky úrady sídlili v Mikuláši. To platí aj pre Dolný Kubín, ktorý, hoci je menším mestom, bol vždy okresom. Kubín k sebe popripájal okolité obce, rozšíril svoj kataster a tým sa posilnil po každej stránke. K Ružomberku sa nepripojil nikto, ani Likavka. Práve naopak, Ružomberok sa v posledných desaťročiach len oslaboval. Podniky, ktoré boli kedysi úspešné, ako napríklad Texicom, mäsokombinát, tehelňa, zápalkáreň, Ústredie ľudových umeleckých remesiel či projektové ústavy úplne zanikli.

Čia je to vina?

No moja asi nie, keďže som vtedy mesto neviedol. Je to zodpovednosť mojich predchodcov. Treba povedať, že nemáme ani dostatočnú lobistickú podporu pri vládnych inštitúciách, v parlamente…

…poslancom vládneho Smeru je predsa Ružomberčan Milan Mojš.

V niektorých zámeroch nemáme dostatočný lobing. Jednoducho potrebujeme mať ľudí, ktorí nám pomôžu pretláčať naše priority. Bez toho to skrátka nejde. Výrazne nám pomáha najmä Milan Fiľo. Práve v Mondi SCP sa v najbližšom období preinvestuje 350 miliónov eur. Bude to najväčšia stavebná akcia v novodobej histórii mesta.

Vzhľadom na to, o akú obrovskú investíciu ide, je ohlásený vznik len 100 nových pracovných miest.

Nie je to veľa, ale podstatné je, že fabrika bude opäť o čosi viac ekonomicky silnejšia a konkurencieschopnejšia. Mondi SCP je pre mesto veľkou oporou. Viete si predstaviť, že by tu táto fabrika nebola? Alebo sa topila v problémoch? Navyše, vďaka stavebným prácam vznikne až päťtisíc dočasných pracovných miest, čo bude obrovský stimul nielen pre samotné mesto, ale aj pre obchody či prevádzkovateľov ubytovacích či stravných zariadení.

Nespochybňujeme, že ten efekt bude pozitívny, ale bude len dočasný. A čo potom?

Verím, že vedľa Mondi SCP vyrastie menšia pridružená fabrika, ktorá by mohla zamestnávať aspoň 200 – 300 ľudí. A rovnako verím, že keď cez región bude prechádzať diaľnica a rýchlostná cesta prepájajúca Poľsko, Oravu, Liptov, Banskú Bystricu, juh Slovenska a Budapešť, tak prídu aj ďalší významní investori. Lebo keď nebudú cesty, nebudú ani investori.

Ak by sa mi aj nič iné nepodarilo, ale prispel by som k zrýchleniu cestnej výstavby, tak budem svoje primátorské pôsobenie považovať za úspešné. Som presvedčený, že prichádza čas, kedy sa úpadok mesta zastaví a ľudia tu budú môcť žiť spokojnejší život.

To, že rozhýbaniu výstavby D1 a R1 venujete obrovské množstvo času a energie, je nespochybniteľné. Na druhej strane na naštartovanie týchto procesov nemáte priamy vplyv, všetko je závislé od konania ministerstva dopravy a Národnej diaľnične spoločnosti.

Lenže tým hore niekto musí neustále pripomínať naše problémy, presviedčať ich, aby konali. Práve kvôli tomu, aby naše volanie bolo počuť silnejšie, sme založili Stredoslovenskú iniciatívu združujúcu desiatky primátorov a starostov, ako aj tisícky občanov od severu až na juh.

Naša otázka smerovala skôr k tomu, že keď väčšinu času a energie venujete téme, na ktorú nemáte priamy vplyv, unikajú vám veci, na ktoré ako primátor priamy vplyv máte.

A vy si myslíte, že keď som na cestách v Bratislave alebo inde, tak sa na mestskom úrade nič nerobí? Určite neplatí, že keď kocúr nie je doma, myši majú raj. Zamestnanci úradu nelenia, ale poctivo pracujú.

To nespochybňujeme, ale primátorom a teda tým koncovým hráčom, od ktorého závisí väčšina vecí, ste vy.      

K tomu poviem len toľko, že lož sa dnes veľmi ľahko dostáva do ľudských myslí a pravda je potom len ťažko obhájiteľná. Ľudsky však priznávam, že nám určite chýba druhý viceprimátor Oldrich Lauko.

K tejto tragickej udalosti došlo ešte v prvej polovici vášho funkčného obdobia. Neuvažovali ste nad tým, že by ste na jeho miesto menovali iného poslanca?

Keby som v poslaneckom zbore našiel vhodného kandidáta, tak by som to urobil.

Chcete tým povedať, že medzi poslancami nie je nikto taký schopný, že by mohol zastávať pozíciu viceprimátora?

Ak by sa do takejto významnej pozície dostala nevhodná osoba, len by to komplikovalo našu prácu. Menej je niekedy viac.

Z toho, čo hovoríte, ale aj zo zasadaní mestského zastupiteľstva je zjavné, že minimálne s časťou poslancov máte problém.

Žijeme v zastupiteľskej demokracii, musím to rešpektovať. Dospieť k nejakému konsenzu je často náročný a nervy drásajúci proces. Ak by poslanci boli pri spolupráci ochotnejší, spoločne by sme dosahovali lepšie výsledky.

Nezohráva tu rolu aj to, že z Ústrednej vojenskej nemocnice ste boli zvyknutý na direktívnejší prístup? Čo ste povedali, to platilo. Pri vedení mesta musíte častejšie dospievať k dohodám a kompromisom, vypočuť si aj iné názory.

Ani vo vojenskej nemocnici to nebolo jednoduché. Určite by som nepovedal, že riadiť nemocnicu bolo menej náročné ako riadiť mesto.

Svoju rolu zohráva aj to, že na začiatku vášho funkčného obdobia ste sa mohli oprieť o pomerne silný, osemčlenný poslanecký Klub primátora. Po vzájomných nezhodách ho však opustili poslanci Habo, Javorka a Zuberec, ktorí sú dnes vašimi najhlasnejšími kritikmi.

Musím to povedať priamo – v mestskom zastupiteľstve sa objavujú aj názory a postoje, ktoré mestu priamo škodia.

Ale veď predsa to, že niekto má iný názor ako vy, neznamená, že chce mestu škodiť. Len hľadá iné riešenia, ktoré sa mu zdajú prospešnejšie a efektívnejšie.

Názory môžeme mať rôzne, ale potrebné sú aj výsledky. Ak sa robia zbytočné prieťahy, tak stojíme na mieste, diskutujeme a diskutujeme, no nikam sa nehýbeme, stagnujeme.

Obmedzili by ste priestor na diskusiu?

Poslanci radi diskutujú – veľa a o všetkom. No viete, koľko času týmito diskusiami strácame? Lepšie je donekonečna diskutovať o najlepších možných riešeniach, alebo v rámci zákonných možností realizovať aj menej ideálne riešenia, ktoré pohnú vecami dopredu?!

Narážate na stagnujúcu výstavbu novej plavárne?

Áno, ale ide aj o mnoho ďalších záležitostí.

Paradoxom je, že traja poslanci, ktorí od vás odišli, sú omnoho aktívnejší a hlasnejší, ako piati poslanci, ktorí vám ostali.

Uvedomujem si, že som zanedbal prácu so svojimi ľuďmi. Sám by som očakával, že budú vystupovať aktívnejšie.

Tým ste nepriamo pochválili svojich kritikov.

Nemám problém povedať, že spomenutých troch poslancov, ku ktorým by som prirátal ešte poslanca Kolíka, je naozaj počuť a že chodia na zasadania zastupiteľstva dobre pripravení. Na druhej strane, nestačí byť len viditeľný, ale aj rozumný a efektívny. A to by som už o nich nepovedal.

Ale čo potrebujem, to si dokážem presadiť. Na svojej strane nemám len Klub primátora, ale našimi koaličnými partnermi sú aj kluby KDH a Smeru. Spolu tak máme nielen nadpolovičnú, ale až trojpätinovú väčšinu.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o post primátora?

Nenechám sa vtiahnuť do predčasných debát o voľbách primátora a poslancov.

Nemyslíme si, že sú predčasné. Napríklad primátorka Prievidze Katarína Macháčková už ohlásila svoju kandidatúru.

Mám pred sebou ešte veľa práce, ktorú chcem dokončiť. Bez ohľadu na to, že mnohí sa už teraz vidia v primátorskom kresle, svoje rozhodnutie o tom, či budem alebo nebudem kandidovať, oznámim až v druhej polovici roka.

Imrich Gazda, Peter Kravčák

Autor fotografií – Marek Hasák

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.